„LEPIEJ PRZEWIDYWAĆ NIŻ PONOSIĆ KONSEKWENCJE” czyli I Dzień Wiosny w Zespole Szkół w Lubawie

W poniedziałek 20 marca uczniowie, rodzice, przedstawiciele policji, kadra Zespołu Szkół w Lubawie – WSZYSCY WSPÓLNIE świętowaliśmy nadejście wiosny pod hasłem ,, Lepiej przewidywać niż ponosić konsekwencje”.

Ten dzień zorganizowaliśmy w duchu profilaktyki uzależnień
i promowania bezpiecznych i odpowiedzialnych zachowań na drogach.

W ramach obchodów I Dnia Wiosny odbyły się następujące inicjatywy:

prelekcje dla młodzieży, które wygłosiła st. asp. Joanna Kwiatkowska. Tematyka związana była z bezpiecznym poruszaniem się na drogach zarówno kierowców jak i pieszych. Uczniowie mieli możliwość wziąć udział
w ćwiczeniach z wykorzystaniem alkogogli i narkogogli i gogli zmęczeniowych.

W celu lepszego zrozumienia i zobrazowania poruszanych tematów uczniowie mieli możliwość założenia narkogogli, alkogogli i gogli zmęczeniowych– specjalnych okularów, które sprawiają, że świat wygląda podobnie jak po zażyciu narkotyków, wypiciu alkoholu, pod wpływem zmęczenia w różnym nasileniu, czyli skutkuje podwójnym widzeniem, spowolnieniem czasu reakcji, problemem z ustaleniem odległości, pogorszeniem koordynacji ruchowej, zniekształceniem widzianego obrazu. Ćwiczenia przede wszystkim miały uzmysłowić uczniom, że będąc pod wpływem substancji psychoaktywnych nieświadomie można wyrządzić krzywdę sobie lub innym ludziom,

pokazy na urządzeniach z WORD, które symulują kolizje i wypadki. Symulatory miały na celu uświadomienie korzystającym z nich konieczność prawidłowego zapięcia pasów bezpieczeństwa,

zaprezentowały się również czworonogi policyjne wykorzystywane w walce z przestępczością. Podczas pokazów można było zauważyć w jaki sposób psy zachowują się wobec przestępców, jak z nimi postępują i obezwładniają,

dzięki zaangażowaniu rodziców , policji , kadry szkoły i uczniów odbyły się piłkarskie mecze towarzyskie promujące zdrowy styl życia wolny używek.

Wszystkie podejmowana przez Naszą Szkołę działania biorą się z szeroko pojętej profilaktyki, która powinna wyprzedzać problem i polegać przede wszystkim na promocji zdrowia oraz budowaniu i rozwijaniu różnorodnych umiejętności radzenia sobie z wymogami życia.

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza w połączeniu z praktycznymi ćwiczeniami w alkogoglach i narkogoglach, symulatorach pozwoli uczniom dokonywać właściwych wyborów.