Projekt „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”

Programowanie robotów na kółku informatycznym prowadzonym w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego

W ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego od końca września w Zespole Szkół w Lubawie prowadzone są bezpłatne zajęcia kółka informatycznego. Podczas powyższych zajęć uczniowie uczą się zarówno algorytmiki jak i programowania. W lutym uczniowie dostali do dyspozycji roboty, które zaczęli programować. Trzy roboty mBot-s Explorer Kit wyposażone są w szereg  czujników, które pozwalają stworzyć autonomiczne pojazdy, wykonywać różne eksperymenty. Roboty można programować zarówno z poziomu aplikacji na smartphone ale uczniowie zdecydowanie wolą pracować z poziomu komputera łącząc się z robotami zdalnie poprzez Makeblock Bluetooth Dongle.

Opiekun kółka informatycznego

Rafał Szczawiński

 

W Zespole Szkół realizowany jest ogólnopolski projekt grantowy, „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie.

Jest on realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego przez Politechnikę Łódzką.

W projekcie CMI najważniejszymi beneficjentami są uczniowie, którzy mają możliwość rozwijania swoich talentów i zainteresowań informatycznych. Będą nie tylko brać udział w zajęciach pozalekcyjnych, ale również będą zapraszani do udziału w regionalnych oraz ogólnopolskich zawodach w programowaniu zespołowym.

W ramach tego projektu prowadzone są kółka informatyczne z algorytmiki i programowania.

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym.