Klasa III SB

Zestaw podręczników i programów nauczania w Szkole Branżowej I stopnia _ klasa 3
Przedmiot Nr dopuszczenia podręcznika Wydawnictwo Tytuł podręcznika, autor Program nauczania, autor Materiały dodatkowe
Język polski 1077/3/2021 OPERON Język polski. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia. Autorzy: B. Chuderska,Katarzyna Tomaszek Język polski. Program nauczania dla szkoły branżowej dla klas 1-3. Polski można polubić! Alicja Krawczuk -Goluch brak
Język angielski 1129/1/2022 Macmillan Impulse 1 A2/A2+ Student’s Book G. Holley, K. Pickering, M. Inglot; klasy kontynuujące naukę zmiana podręcznika z aktulanego (Checkpoint) po ustaleniach z nauczycielem we wrześniu Ćwiczenia – po ustaleniu z nauczycielem uczącym we wrześniu
Historia 186/2020 OPERON Historia. Podręcznik dla szkoły branżowej pierwszego stopania. Część 3. Autorzy: Mirosław Ustrzycki, Janusz Ustrzycki Historia. Program nauczania historii dla szkół branżowych. Jarosław Bonecki brak
Wiedza o społeczeństwie 1065/2019 OPERON Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla szkoły branżowej pierwszego stopnia. Autorzy: Zbigniw Smutek, Beata Surmacz, Jan Maleska. Wiedza o społeczeństwie. Program naucznia dla szkoły branżowej. Antonina Telicka – Bonecka brak
Geografia 1110/3/2021 OPERON Geografia S.Kurek Program nauczania geografii dla szkoły branżowej I stopnia S.Kurek brak
Fizyka 1086/3/2021 Operon Fizyka 3, G.Kornaś Program nauczania fizyki dla szkoły branżowej I stopnia, E. Wołyniec brak
Matematyka 967/3/2021 NOWA ERA To się liczy! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia Program nauczania matematyki dla branżowej szkoły I stopnia do serii „To się liczy!” Dorota Ponczek
Wychowanie fizyczne brak brak Nauczyciele wychowania fizycznego Autorski program nauczycieli wychowania fizycznego Zespołu Szkół w Lubawie dla szkół ponadpodstawowych na podstawie programu nauczania wychowania fizycznego dla liceum i technikum,,Ruch- zdrowie dla każdego 3 brak
Religia
Przedmioty w kształceniu zawodowym: elektryk – wszystkie w całym cyklu nauczania
Bezpieczeństwo, higiena i prawo pracy
Język angielski zawodowy Express Publishing Program nauczania języka angielskiego zawodowego w kształceniu w zawodach szkolnictwa branżowego Kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 1–3 branżowej szkoły I stopnia i klas 1–5 technikum zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2019 roku III etap edukacyjny – JOZ Career Paths: Electrician Virginia Evans, Jenny Dooley, Tres O’Dell
Technologia i materiałoznawstwo elektryczne brak WSiP Technologia dla elektroników. S. Okoniewski Program nauczania dla zawodu Elektryk Komisja Przedmiotów Zawodowych ZS/BS1/24 Materiałoznawstwo elektrotechniczne. Z.Celiński
Podstawy elektrotechniki brak WSiP Elektrotechnika S.Bolkowski Program nauczania dla zawodu Elektryk Komisja Przedmiotów Zawodowych ZS/BS1/24 Zbiór zadań z elektrotechniki A.Markiewicz WSIP
Maszyny i urządzenia elektryczne Brak WSiP Maszyny elektryczne E.Goźlińska Program nauczania dla zawodu Elektryk Komisja Przedmiotów Zawodowych ZS/BS1/24 Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych pra ca zbiorowa; Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych M.Tokarz, ŁLip
Instalacje elektryczne brak WNT Instalacje elektryczne H.Markiewicz Program nauczania dla zawodu Elektryk Komisja Przedmiotów Zawodowych ZS/BS1/24 Konserwacja instalacji elektrycznych I.Chrząszczyk; Montaż instalacji elektrycznych A.Tąpolska; Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych Artur Bielawska Wacław Kuźma , Irena Chrząszczyk Anna Tąpolska
Laboratorium elektryczne brak WSiP Pracownia elektryczna M.Pilawski Program nauczania dla zawodu Elektryk Komisja Przedmiotów Zawodowych ZS/BS1/24 brak
Zajęcia praktyczne brak WSiP Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych Artur Bielawska Wacław Kuźma , Irena Chrząszczyk Anna Tąpolska Program nauczania dla zawodu Elektryk Komisja Przedmiotów Zawodowych ZS/BS1/24 Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych oraz Eksploatacja instalacji elektrycznych M.Tokarz, Ł. Lip; Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych Praca zbiorowa
Przedmioty w kształceniu zawodowym: kucharz – wszystkie w całym cyklu nauczania
Bezpieczeństwo, higiena i prawo pracy
Język angielski zawodowy Express Publishing Program nauczania języka angielskiego zawodowego w kształceniu w zawodach szkolnictwa branżowego Kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 1–3 branżowej szkoły I stopnia i klas 1–5 technikum zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2019 roku III etap edukacyjny – JOZ Career Paths: Cooking Virginia Evans, Jenny Dooley, Ryan Hayley
Wyposażenie zakładów gastronomicznych Wydanie VI (2019) WSiP Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii. Tom I Autorzy: Agnieszka Kasperek, Marzanna Kondratowicz. Program nauczania dla dla zawodu kucharz, szkoła branżowa 1 stopnia brak
Podstawy żywienia i gastronomii Wyd. VI zmienione ( 2019) WSiP Podręcznik cz.1 i 2, Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, Autor: Małgorzata Konarzewska Program nauczania dla dla zawodu kucharz, szkoła branżowa 1 stopnia brak
Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem Wyd. VI zmienione ( 2019) WSiP Podręcznik cz.1 i 2, Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, Autor: Małgorzata Konarzewska Program nauczania dla dla zawodu kucharz, szkoła branżowa 1 stopnia brak
Zajęcia praktyczne Wyd. VI zmienione ( 2019) WSiP Podręcznik cz.1 i 2, Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, Autor: Małgorzata Konarzewska Program nauczania dla dla zawodu kucharz, szkoła branżowa 1 stopnia brak
Przedmioty w kształceniu zawodowym: mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej – wszystkie w całym cyklu nauczania
Bezpieczeństwo, higiena i prawo pracy nie ma w III klasie nie ma w III klasie nie ma w III klasie nie ma w III klasie nie ma w III klasie
Język angielski zawodowy Express Publishing Program nauczania języka angielskiego zawodowego w kształceniu w zawodach szkolnictwa branżowego Kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 1–3 branżowej szkoły I stopnia i klas 1–5 technikum zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2019 roku III etap edukacyjny – JOZ Career Paths: Engineering Charles Lloyd, James A. Frazier
Rysunek techniczny 1. WSiP, 2. CIOP PIB 2020 1. Rysunek techniczny dla mechaników – autor: L.Giełdowski, 2. Rysunek techniczny zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej – autor: J.Figurski, S.Popis. Program nauczania dla zawodu Mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej na podbudowie szkoły podstawowej, autor: Komisja Przedmiotów Zawodowych, nr: ZS/BS1/25/ SP brak
Podstawy stolarstwa WSiP 1. Technologia. Stolarstwo cz. 1 – autor: J.Prażmo, 2. Technologia. Stolarstwo cz. 2 – autor: W.Prządka,J.Szczuka, 3. Materiałoznawstwo przemysłu drzewnego – autor: J.Szczuka, J.Żurowski Program nauczania dla zawodu Mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej na podbudowie szkoły podstawowej, autor: Komisja Przedmiotów Zawodowych, nr: ZS/BS1/25/ SP brak
Maszyny i urządzenia WSiP 1. Maszyny i urządzenia do obróbki drewna. Cz. 1 – autor: J.Bajkowski, 2. Maszyny i urządzenia do obróbki drewna. Cz. 2 – autor: S.Bieniek, 3. Obrabiarki i urządzenia w stolarstwie – autor: S.Bieniek, K.Duchnowski, 4. Części maszyn – autor: A. Rutkowski, 5. Podstawy konstrukcji maszyn – autor: K.Grzelak, J.Telega, T.Torzewski, 6. Montaż maszyn i urządzeń – autor: J.Zawora, 7. Obsługa maszyn i urządzeń – autor: S.Legutko, 8. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi – autor: J.Figurski, S.Popis Program nauczania dla zawodu Mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej na podbudowie szkoły podstawowej, autor: Komisja Przedmiotów Zawodowych, nr: ZS/BS1/25/ SP brak
Zajęcia praktyczne u pracodawcy u pracodawcy u pracodawcy u pracodawcy u pracodawcy
Podręczniki z przedmiotów zawodowych należy kupować po uzgodnieniu z nauczycielem podczas pierwszych lekcji.