Dyrekcja

mgr Marek Borkowski
Dyrektor główny

mgr inż. Lidia Śmiechowska
Wicedyrektor Szkoły ds. pedagogicznych
i młodocianych pracowników

Urodzona 31.10.1979 r. w Lubawie. Ukończyła Uniwersytet Warmińsko - Mazurski na kierunku zootechnika w zakresie hodowli i użytkowania zwierząt. W czasie studiów dodatkowo uzyskała uprawnienia pedagogiczne. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: biologii, bezpieczeństwa i higieny pracy, usług żywieniowych i dietetyki oraz zarządzanie i marketing w oświacie.

j.wrońska

mgr inż. Joanna Wrońska
Wicedyrektor Szkoły

Urodzona 25 kwietnia 1969 r. w Elblągu. Ukończyła Akademię Rolniczo - Techniczną
w Olsztynie na kierunku rolnictwo. W czasie studiów na Akademii dodatkowo uzyskała kwalifikacje pedagogiczne.
Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: matematyki, biologii i zarządzania oświatą.

mgr inż. Hanna Wardowska
Wicedyrektor Szkoły ds. Szkolenia Zawodowego

Urodzona 27.02.1961 r. w Iławie. Ukończyła Akademię Rolniczo - Techniczną na Wydziale Technologii Żywności w zakresie technologii żywności. W czasie studiów na Akademii Rolniczo - Technicznej dodatkowo uzyskała uprawnienia pedagogiczne. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie logistyki w biznesie i informatyki.