Patron LO

Władysław Broniewski

  • urodził się 17.12.1897 w Płocku
  • poeta i tłumacz
  • od 1915 w Legionach Piłsudskiego; 1917 internowany
  • studia humanistyczne na UW przerwane na czas wojny polsko – bolszewickiej
  • na początku lat 20. członek Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej, a następnie członek Zarządu ZNMS – życie
  • sekretarz pisma ” Nowa Kultura”, związanego z Uniwersytetami Ludowymi
  • od 1925 sekretarz redakcji ” Wiadomości Literackich” (1925 – 1936)
  • uczestniczył w akcjach lewicy, głównie KPP, min. redagując ” Miesięcznik Literacki” (1921 – 1931), na 2 miesiące aresztowany wraz z zespołem redakcyjnym
  • w czasie wojny we Lwowie, następnie aresztowany przez NKWD i uwięziony (1940 -1941)
  • wstąpił do armii gen. Andersa
  • od 1943 za zgoda dowództwa podejmuje pracę w Jerozolimie jako redaktor techniczny pisma „W drodze”
  • w 1945 powraca do kraju
  • zmarł 10.02.1962 r. w Warszawie.
  • Zadebiutował w 1914 r. w nielegalnym pisemku niepodległościowym „Młodzi idą”Tomiki wierszy:

  • „Wiatraki” (1925)
  • „Trzy salwy” (wraz ze Stanisławem Ryszardem Standem i Witoldem Wandurskim, 1925)
  • „Dymy nad miastem” (1927)
  • „Troska i pieśń” ( 1932)
  • „Krzyk ostateczny” (1938)
  • „Bagnet na broń” (1943)
  • „Drzewo rozpaczające” (1945)
  • „Nadzieja” (1951)Poematy:

 • „Komuna Paryska” (1929, skonfiskowany przez cenzurę)
 • „Słowo o Stalinie” (1949)
 • „Mazowsze” (1951)
 • „Wisła” (1953)