Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Wstęp deklaracji

Zespół Szkół w Lubawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zs.lubawa.pl

Dane teleadresowe placówki:

Zespół Szkół

ul. Gdańska 25, 14-260 Lubawa

woj. warmińsko – mazurskie

tel. 89 6452 631

e-mail: zs-sekretariat@zs.lubawa.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.02.2018 r. Strona aktualizowana jest na bieżąco.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie głównej informacje, które zostały opublikowane przed 23 września 2018 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości. Większość materiałów na stronie została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Poprawianie dostępności strony będzie prowadzone sukcesywnie w ramach możliwości finansowych szkoły.

Strona posiada następujące ułatwienia:

 • powiększenie i pomniejszenie tekstu,
 • ustawienie skali szarości,
 • ustawienie wysokiego kontrastu,
 • ustawienie kontrastu jako negatyw,
 • jasne tło
 • podkreślenie linków,
 • czytelna czcionka
 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab (poruszanie się po zakładkach) oraz Alt + ← (cofnij),
 • staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami.

Dostępność architektoniczna

 1. Zespół Szkół w Lubawie mieści się w dwóch budynkach na ul. Gdańskiej 25 oraz ul. Kupnera 12
 2. Budynek przy ul. Gdańskiej 25: a) do budynku przy ul. Gdańskiej prowadzą trzy wejścia od ul. Gdańskiej – wejście główne oraz 2 wejścia od strony boiska szkolnego,

b) do wejścia od ul. Gdańskiej (wejścia głównego) prowadzą schody, 1 wejście od strony boiska szkolnego ogólnodostępne, 2 wejście od strony boiska szkolnego- dostępne tylko dla pracowników szkoły.

c) budynek składa się z 4 kondygnacji, d) w budynku szkoły nie ma windy.

 1. Budynek przy ul. Kupnera 12:
 2. do budynku przy ul. Kupnera prowadzą dwa wejścia od ul. Kupnera –wejście główne oraz ul. Rzepnikowskiego.
 3. do wejścia od ul. Kupnera 12 (wejścia głównego) prowadzą schody, wejście od ul. Rzepnikowskiego znajduje się na parterze.
 4. budynek składa się z 4 kondygnacji,
 5. w budynku szkoły nie ma windy.
 6. Pracownia gastronomiczna
 7. Sale lekcyjne
 8. Sekretariat szkoły,
 9. Gabinet Dyrektora szkoły,
 10. Biblioteka,
 1. Gabinet gł. Księgowej i kadr,
 2. Gabinet sekretariatu uczniowskiego i księgowości,
 3. Gabinet kierownika gospodarczego i płac,
 4. Pokój nauczycielski,
 5. Sale lekcyjne,
 6. Dwie sale gimnastyczne,
 7. Szatnie
 8. Pokój nauczycielski nauczycieli w-f,
 9. Pierwsze piętro

1. Sale lekcyjne, IV Drugie piętro

1. Gabinet pedagoga szkolnego,

2. Gabinet wicedyrektorów szkoły,

3. Sale lekcyjne,

4. Gabinet pielęgniarki szkolnej,

5. Aula.

Plan budynku przy ul. Kupnera 12:

I Parter

 1. Gabinet intendenta,
 2. Kuchnia, stołówka z zapleczami,
 3. Gabinet Radcy Prawnego,
 4. Sale lekcyjne,
 5. Pierwsze piętro
 6. Gabinet Wicedyrektora szkoły,
 7. Sale lekcyjne,
 8. Drugie piętro
 9. Pokój nauczycielski,
 10. Sale lekcyjne,

IV Trzecie piętro

1. Pokoje

 • Do budynkach i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • W budynkach nie ma pętli indukcyjnych,
 • Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego,
 • W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono 31 marzec 2021 roku

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez szkołę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W zakresie braku dostępności cyfrowej należy kontaktować się z pracownikiem Zespołu Szkół w Lubawie Panem

Tomaszem Rogowskim e-mail:tomasz.rogowski@zs.lubawa.pl Telefon: 89 6452 631

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl