Dokumenty

REKRUTACJA 2024/2025

Ósmoklasisto

ABC Rekrutacji

1) od 20 maja do 19 czerwca – złóż wniosek o przyjęcie do szkoły (możesz go pobrać TUTAJ). Jeśli składasz go przez program „NABÓR”, to musisz go wydrukować, podpisać i też dostarczyć do szkoły osobiście lub zrób skan i wyślij go na adres e-mail szkoły (zs-sekretariat@zslubawa.pl).

2) do 08 lipca uzupełnij swój wniosek o:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
  • zaświadczenie z egzaminu ósmoklasisty;
  • kartę zdrowia;
  • kopie dyplomów za konkursy, zaświadczenia dotyczące np. wolontariatu;
  • opinie i orzeczenia wydane przez poradnie psychologiczno -pedagogiczne lub zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

3) 10 lipca – ok. godz. 14:00 opublikujemy pierwsze listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – dowiesz się czy dostałeś się do szkoły.

4) do 15 lipca – dostarcz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia z egzaminu – jeśli wcześniej złożyłeś kopie.

5) 16 lipca – ok. godz. 10:00 opublikujemy ostateczne listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do naszej szkoły.