Dokumenty

Rekrutacja 2023/2024

Ósmoklasisto

ABC Rekrutacji

1) od 22 maja do 21 czerwca – złóż wniosek o przyjęcie do szkoły. Jeśli składasz go przez program „Nabór”, to musisz go wydrukować, podpisać i też dostarczy do szkoły osobiście lub zrób scan i wyślij go na adres e-mail szkoły.

PROGRAM NABÓR

2) do 12 lipca uzupełnij swój wniosek o:

–  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

– zaświadczenie z egzaminu ósmoklasisty;

– 2 podpisane fotografie legitymacyjne;

– kartę zdrowia;

– kopie dyplomów za konkursy, zaświadczenia dotyczące np. wolontariatu;

– opinie i orzeczenia wydane przez poradnie psychologiczno -pedagogiczne lub zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

3) 14 lipca – ok. godz. 14:00 opublikujemy pierwsze listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych -dowiesz się czy dostałeś się do szkoły.

4) do 20 lipca – dostarcz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia z egzaminu – jeśli wcześniej złożyłeś kopie.

5) 21 lipca – ok. godz. 14:00 opublikujemy ostateczne listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do naszej szkoły.