Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców
Rok Szkolny 2020/2021

Przewodniczący: p. Aleksander Nowakowski,
Wiceprzewodnicząca: p. Halina Olech,
Sekretarz: p. Barbara Czarnecka,
Skarbnik: p. Piotr Kamiński.