Strona główna

OGŁOSZENIE ZFŚS

Osoby, które chcą skorzystać z dofinansowania do wypoczynku (wczasów pod gruszą) z ZFŚS proszone są o pobranie z sekretariatu szkoły wniosków i ich zwrot (najpóźniej do 31 maja 2018 r.) do Pani Małgorzaty Kłosowskiej.

 

Nie pobranie oraz nie zwrócenie wypełnionych druków w określonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z dofinansowania do wypoczynku w 2018 r.

 

Lubawa, 4 maja 2018 r.

Przebudowa  boiska szkolnego wraz  z infrastrukturą towarzyszącą

dla potrzeb Zespołu Szkół  w Lubawie

czytaj dalej…

Znak Jakości Szkoły 2018

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół w Lubawie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018".

Znak Jakości Szkoły 2018

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Handlowe w Zespole Szkół w Lubawie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018".

Znak Jakości Szkoły 2018

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Rolnicze w Zespole Szkół w Lubawie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2018".

Takie będą Rzeczypospolite,
jakie ich młodzieży chowanie

Jan Zamoyski