WYNIKI KONKURSU LITERACKIEGO NA NAPISANIE WIERSZA UPAMIĘTNIAJĄCEGO OKOLICZNOŚCI PRZYJĘCIA CHRZTU PRZEZ MIESZKA I

           W naszej szkole przeprowadzony został konkurs literacki na napisanie wiersza upamiętniającego okoliczności przyjęcia chrztu przez Mieszka I, którego inicjatorką była Pani Katarzyna Granacka.

Chrzest Polski stanowił przełomowe wydarzenie w dziejach państwa i narodu polskiego, uznawane za symboliczny początek polskiej państwowości. Miał także fundamentalne znaczenie polityczne, kulturowe i tożsamościowe – wprowadził rodzące się wówczas państwo polskie w krąg cywilizacyjny Europy Zachodniej. Za symboliczną datę chrztu Polski uznaje się  14 kwietnia 966 r. Na konkurs wpłynęło wiele ciekawych prac, także takich, które w sposób humorystyczny przedstawiały to ważne wydarzenie dla historii naszego kraju. Wszyscy uczestnicy mieli okazję wykazać się swoimi poetyckimi umiejętnościami, aktywnością twórczą oraz pomysłowością. Mogli przedstawić tylko jeden wiersz, napisany samodzielnie, dowolna była jego forma i długość. Komisja, w której skład weszły Panie: Katarzyna Granacka i Anna Modrzewska stanęła przed trudnym zadaniem wyboru najciekawszych tekstów. Po długiej naradzie postanowiono przyznać 1. miejsce Lenie Wiśniewskiej z klasy II G, 2. miejsce Oskarowi Sendlewskiemu z klasy  I G, zaś 3. miejsce Klaudii Kalinowskiej z klasy II G. 

Nagrody dla zwycięzców ufundowała Rada Rodziców.

Wszystkim uczestnikom gorąco dziękujemy za wielki zapał oraz włożoną pracę, których efektem są piękne i oryginalne wiersze.