Światowy Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi obchodzimy 22 kwietnia. ZS już dzisiaj przy współpracy z pracownikami IKEA Industry Panem Jarosławem Wiśniewskim i Tomaszem Awsiukiewicz, podjął tematy efektu cieplarnianego i bioróżnorodności. Uczniowie brali aktywny udział w przedstawionych tematach, a za dobre odpowiedzi były nagrody. DZIĘKUJEMY firmie IKEA Industry 🌍