Wycieczka do firmy Isabella PL Sp. z o.o

27 marca uczniowie II klasy Technikum Logistycznego wraz z opiekunami: Panią Małgorzatą Ewertowską i Panem Jackiem Koszewskim, udali się z wizytą do jednego z najnowszych lubawskich zakładów firmy ISABELLA PL.  Na miejscu zostali serdecznie przywitani przez Dyrektora zakładu Pana Artura Frąckiewicza oraz grono Specjalistów z zakresu zapewnienia jakości, technologii oraz logistyki: Panią Iwonę Stawiarską, Panią Joannę Wielgomas oraz Pana Pawła Strzeleckiego.

Na wstępie Dyrektor przedstawił wszystkim historię powstania oraz charakterystykę firmy Isabella.

Uczniowie dowiedzieli się, że firma Isabella jest jednym z wiodących europejskich producentów przedsionków kempingowych i akcesoriów. Zatrudnia 270 pracowników, ma biura w 7 krajach, a sprzedaż realizuje w 35 krajach.

Po przywitaniu i wstępie wszyscy udali się na zwiedzanie zakładu. Przyszli logistycy zwiedzanie zaczęli od magazynu, gdzie Pan Robert Licznerski opowiedział wszystkim o systemie sterowania zapasami, rozmieszczeniu surowców oraz zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Następnie Pan Paweł Strzelecki przedstawił zagadnienia związane z logistyką transportu, organizacją dostaw surowców, wysyłek wyrobów gotowych oraz związanymi z tym procedurami i dokumentami.

Kolejnym punktem była logistyka produkcji, gdzie na hali produkcyjnej, Pani Joanna Wielgomas oraz Pani Iwona Stawiarska przybliżyły gościom kwestie związane z technologią i organizacją produkcji, oraz sprawy na które zakład kładzie szczególny nacisk, czyli zapewnienie i utrzymanie najwyższej jakości produktów.

Na koniec wizyty każdy z gości otrzymał firmowe upominki, a Dyrektor zakładu wyraził nadzieję na kolejne wizyty i zachęcił młodzież do odbywania praktyk zawodowych w nowoczesnym zakładzie jakim jest Isabella PL.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy za serdeczne przyjęcie!