ZWCAD w Zespole Szkół w Lubawie

Dzięki nieodpłatnemu przekazaniu przez firmę Usługi Informatyczne Szansa Sp. z o.o. 10 licencji programu ZWCAD 2023 EDU w naszej szkole prowadzone są zajęcia obsługi tego programu.  

Program wykorzystany jest do nauki tworzenia dokumentacji technicznej w zawodzie technik elektryk. W takcie zajęć praktycznych uczniowie zapoznają się z pracą inżynierów elektryków tworząc rysunki techniczne. Podczas zajęć uczniowie poznają podstawowe funkcje oraz możliwości programu ZWCAD 2023 EDU, uczą się wymiarować detale przyrządami takimi jak suwmiarka czy mikrometr oraz projektować je w środowisku 2D. Uczniowie mają również możliwość zapoznania się z dokumentacja projektową projektów budowlanych branży elektrycznej.

Kolejnym etapem zajęć jest tworzenie projektów 3D  w programie DesignSpark Mechanical 5.0, a następnie ich wydruk na drukarkach 3D.

Zdjęcia z  kolejnych etapów projektu nauki projektowania obiektów 2D, 3D oraz ich wydruków przedstawimy wkrótce.

Przygotowała Komisja ds. Promocji Szkoły