Wizyta uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sampławie

W piątek 25 listopada gościliśmy w murach naszej placówki uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sampławie.

Młodzież została przyjęta przez panią dyrektor Annę Empel i pana Krzysztofa Śmigielskiego w szkolnej stołówce, gdzie czekał już na nią poczęstunek przygotowany przez naszych uczniów w zawodzie kucharz pod kierunkiem pani Heleny Wyżlic.

Po poczęstunku uczniowie trójkami chodzili na szkolną strzelnicę, gdzie po instruktarzu pana K. Śmigielskiego każdy mógł oddać 15 strzałów z broni pneumatycznej. W obliczu niebezpieczeństwa, jakie zrodziło się za wschodnią granicą ojczyzny, ćwiczenia strzeleckie i ćwiczenia celności, nawet wśród nastolatków, są jak najbardziej właściwe, a wręcz pożądane. Przy okazji młodzież ze szkoły podstawowej poznała arkana zawodu kucharz dzięki pani Helenie Wyżlic.