KODEKS UCZNIA KLASY 1N

Dzień 1 września br. był początkiem nowej przygody dla uczniów klasy 1 N Zespołu Szkół w Lubawie.

Młodzież już na pierwszych lekcjach wychowawczych opracowała razem z wychowawczynią Panią Katarzyną Granacką KODEKS UCZNIA KLASY 1N.

Wspólnie omówiliśmy zasady, których zobowiązaliśmy się przestrzegać. Potwierdzeniem naszego zobowiązania są ślady dłoni odciśnięte na papierze. Sami zobaczcie, jak się dobrze przy tym bawiliśmy!