Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Tradycyjnie 1 września 2022 r. odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego.

W tym roku szkolnym naukę w Zespole Szkół w Lubawie będzie pobierało 844 uczniów, którzy będą się uczyć w 32 oddziałach.

Wicedyrektor szkoły Lidia Śmiechowska serdecznie powitała uczniów, nauczycieli i rodziców. Składając życzenia wielu sukcesów w nauce podkreśliła, że szkoła jest miejscem, w którym uczeń poznaje samego siebie, a rozwijając swoje talenty i zainteresowania kształtuje własną przyszłość.

Przewodniczący Rady Rodziców Roman Gancarz zwrócił uwagę na znaczenie współpracy między uczniami, nauczycielami i rodzicami jako najistotniejszy składnik sukcesów wychowawczych i edukacyjnych. Natomiast Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Lubawie Krzysztof Ornowski docenił i z szacunkiem odniósł się do decyzji tych uczniów, którzy zdecydowali się w pierwszej kolejności na naukę zawodu i zdobywanie umiejętności zawodowych bardzo istotnych na rynku pracy.

Po części oficjalnej uczniowie udali się na spotkania w wychowawcami, podczas których uczniowie klas pierwszych mieli okazję poznać budynek nowej szkoły.