BohaterON

Uczniowie trzecich klas Szkoły Branżowej w Zespole Szkól w Lubawie na lekcjach historii pod kierunkiem Pani Katarzyny Granackiej wzięli udział w inicjatywie BohaterON – włącz historię. Jest to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Kampania realizowana jest od 2016 roku przez trzy wrocławskie organizacje: Fundację Rosa, Fundację Sensoria i Fundację Pokolenia Kolumbów, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc.

Uczniowie klas trzecich na lekcjach historii analizują historię XX wieku. Podczas zajęć dotyczących Powstania Warszawskiego zapoznali się z materiałami filmowymi, graficznymi i tekstowymi dotyczącymi wydarzenia. Analizowali przebieg i wspomnienia uczestników czasu walki o Warszawę. W drugiej części lekcji wykonali pamiątkowe kartki dla Powstańca, które zostały przekazana Fundacji. Tym działaniem uczniowie uczcili pamięć o bohaterach, jakże trudnych dla historii Polski wydarzeń. Zachęcamy do obejrzenia kilku tylko spośród prawie setki prac uczniów.