RAZEM NA ŚWIĘTA

W grudniu, nasza  szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu MEN ,,Razem na Święta” i w związku z tym zaproponowaliśmy Wam zaangażowanie się w różnego rodzaju przedświąteczne aktywności na rzecz innych osób, które ze względu na stan epidemii miały mieć bezpieczny i odpowiedzialny charakter. Ogłosiliśmy w związku z tym konkurs i chcielibyśmy przedstawić Wam jego wyniki.

W związku z tym, że wpłynęły cztery prace ( zdjęcia, prezentacje) w które zaangażowało się sześć uczennic, jury postanowiło wszystkim uczestniczkom przyznać równorzędne nagrody. Bardzo dziękujemy, że swoimi działaniami chcieliście sprawić radość innym i udokumentowałyście to.

Są to uczennice:

  • Jagoda Pabich IIIc
  • Magdalena Markowska IG
  • Jagoda Obuchowska I M
  • Daria Dybich IIM8
  • Daria Gurzyńska II M8
  • Aneta Markowska II M8 

Równocześnie chcielibyśmy podziękować grupie uczniów klasy II Bgi za nagrane życzenia, a w szczególności Maciejowi Sarnowskiemu i Adamowi Malinowskiemu.

Na wszystkich czekają nagrody. W jaki sposób zostaną przekazane, każdy z wymienionych uczniów zostanie powiadomiony.