DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Uczniowie klasy IA, IG, IB, ID oraz IH Zespołu Szkół w Lubawie 20 marca bieżącego roku brali udział w ogólnopolskim programie Dzień przedsiębiorczości. Już po raz XVI szkoła włączyła się w akcję, która sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

  • odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,
  • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
  • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
  • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Zainteresowania naszych wychowanków okazały się bardzo zróżnicowane. Na miejsce swoich jednodniowych praktyk wybierali bowiem zakłady produkcyjne, firmy handlowe, usługowe, straż pożarną, policję, przedszkola, szkoły, biblioteki, biura, apteki oraz gabinety weterynaryjne.

Dziękujemy wszystkim lokalnym przedsiębiorcom i instytucjom, które przyłączyły się do tej akacji. Dzięki Państwu życzliwości ponad 130 uczniów naszej szkoły miało możliwość zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie.

Szkolny koordynator Dnia przedsiębiorczości: Izabela Wiśniewska