Szkolenie mechaników samochodowych

Jeśli znajdziesz pracę, która daje Ci możliwość wykazania się wrodzonymi talentami, to w  ciągu kilku lat poczynisz większe postępy, niż na innej posadzie przez wiele, wiele lat.

                                                                                                                                                  /Brian Tracy/

Zespół Szkół w Lubawie od lat współpracuje z miejscowymi pracodawcami. Zarówno jedna, jak i druga strona dba o zawodowy rozwój swoich uczniów i wychowanków. Ostatnio w dniu 19 marca 2019r. w Zajeździe Wichrowe Wzgórza odbyło się szkolenie dla uczniów klas trzecich ZSZ w Lubawie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Szkolenie zorganizował Pan Roman Czacharowski oraz przedstawiciele Firmy AUTO- LAND z Lubawy. Prowadzącym szkolenie był przedstawiciel Firmy BOSCH, który w profesjonalny sposób mówił o nowinkach technicznych i technologicznych wykorzystywanych we współczesnym przemyśle samochodowym oraz serwisowaniu pojazdów samochodowych. Tematyka szkolenia wpisuje się w program nauczania szkół zawodowych oraz w kształcenie w uczniach kompetencji kluczowych. Obrazuje to w nowoczesny system edukacji młodzieży chcącej uzyskać możliwość pracy w atrakcyjnym dla siebie zawodzie, pożądanym na obecnym rynku pracy.

Przygotował Piotr Kuligowski, kierownik ds. kształcenia zawodowego