SUKCES NASZEJ UCZENNICY !!!

  8 marca 2019r. w Gdańskim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej odbyły  się półfinały eliminacji V Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek obozu KL Ravensbrűck. Organizatorami konkursu są: IPN, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Stowarzyszenie Rodzina byłych więźniarek niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück, Miasto Ruda Śląska oraz Polski Związek b. Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. W składzie Komitetu Honorowego Konkursu zasiadają m. in. byłe więźniarki KL. Ravensbrück, a wśród Nich autorka wielu książek, w tym wspomnień z pobytu w obozie I boję się snów, dr Wanda Półtawska.

  Poetyckie spotkanie zebrało 65 uczestników z wielu szkół  z Polski Północnej. Byli to uczennice i uczniowie klas III gimnazjum, ósmoklasiści szkół podstawowych oraz uczennice, i uczniowie szkół średnich.

  W konkursie Zespół Szkół w Lubawie reprezentowały – Katarzyna Jankowska z kl. III N LO, Julia Szczepańska z kl. II A LO oraz Martyna Wrzesińska z kl. III H Technikum Ekonomicznego. Uczennice przygotowała polonistka Pani Izabela Kozłowska. Każda z uczennic wykazała się w zaprezentowanym przez siebie lirycznym i prozatorskim tekście subtelnym, i poetyckim wyczuciem oraz zdolnościami erudycyjnymi, a także oratorskimi. Niestety sukces – tytuł finalisty, udział w konkursie głównym w Rudzie Śląskiej – mogły osiągnąć tylko trzy osoby z 65-osobowj grupy. Dodatkową atrakcję stanowił wyjazd do Niemiec  dla wszystkich finalistów z całej Polski. Ogłoszenie wyników zaplanowano na 11 marca. Okazało się, że jury doceniło i wyróżniło jedną z lubawskich uczennic –

  I miejsce zdobyła Katarzyna Jankowska z Zespołu Szkół w Lubawie.

 

G R A T U L U J E M Y I ŻYCZYMY S U K C E S U PODCZAS FINAŁU !

 

 

Przygotowała Izabela Kozłowska, nauczycielka ZS w Lubawie

 

Siedziba IPN w Gdańsku