KOLEJNY SUKCES NASZYCH UCZNIÓW

W dniu 11 kwietnia br. w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie miał miejsce finał XIV Powiatowego Konkursu Historycznego pt.: „Polska i świat w latach 1945 – 1980”. Głównym celem konkursu było poszerzenie wśród młodzieży wiedzy na temat powojennej historii Polski, Europy i świata, rozwijanie umiejętności pracy z tekstem źródłowym oraz materiałem ikonograficznym. Naszą szkołę reprezentowało troje uczniów: Karolina Koszewska i Kamila Zielińska z klasy IIIA, a także Szymon Szczepański z klasy IVA. Po podliczeniu punktacji, w stawce około 20 uczestników konkursu, okazało się, że Kamila zajęła trzecie miejsce, natomiast zwycięzcą został Szymon. Uczniowie otrzymali cenne nagrody książkowe i rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Iławie.

Krzysztof Wiecierzycki