Wycieczka do sądu w Nowym Mieście Lubawskim

Z inicjatywy Katarzyny Granackiej, na zaproszenie Prezes Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim Pani Sędzi Anity Żuralskiej – Grochockiej, uczennice klasy 3 A wraz z wychowawczynią Panią Anną Wiśniewską miały okazję gościć w murach jednostki. Młodzież była obecna na  czterech rozprawach dotyczących spraw wykroczeń osób niepełnoletnich, którym przewodniczył Sędzia Marcin Perliński. Po ich zakończeniu Sędzia przybliżył obecnym czym charakteryzuje się zawód sędziego. Omówił  przepisy dotyczące nieletnich oraz konsekwencje ich łamania. Następnie chętne uczennice mogły wcielić się w rolę uczestników systemu prawnego. Wizyta okazała się żywą lekcją wiedzy o społeczeństwie, przedmiotu który młodzież tej klasy realizuje w zakresie rozszerzonym.