AKCJA EKOLOGICZNA „SPRZĄTANIE ŚWIATA”

   16 września 2022r. Zespół Szkół wziął udział w akcji ,,SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2022” pod hasłem ,,Wszystkie śmieci są nasze” w myśl zasady ,,W tym roku posprzątam swój kawałek podłogi!”. Uczennice z klasy IIA Liceum Ogólnokształcącego (wraz z opiekunem Dorotą Wiśniewską)  wyruszyły w tym dniu w teren, aby posprzątać najbliższą okolicę. Sprzątano obszar wokół szkoły na ul. Gdańskiej, pobocza pobliskich ulic.

  Podczas tej akcji zebrano około 15 worków śmieci (butelki, puszki, papiery, folie, stare ubrania, walizka podróżna, części fotela biurowego). Zlikwidowano niewielkie wysypisko śmieci.

   Uczennice były bardzo zaangażowane w akcję. Zrozumiały też jak wiele zależy w przyrodzie od nas samych, od naszych zachowań. Edukacja ekologiczna jest zawsze na czasie.