Z geografią na co dzień

Uczniowie klas II LO, TE na lekcjach geografii poznawali religie i kultury świata. Celem zajęć było poszerzanie wiedzy na temat głównych religii świata: chrześcijaństwa, islamu, hinduizmu, buddyzmu, judaizmu oraz aktywizowanie uczniów do pracy w grupie.

 Religia stanowi zespół wierzeń oraz powiązanych z nimi obrzędów i zasad moralnych. Kształtuje postawy życiowe a także system wartości swoich wyznawców. Wpływa na stosunki społeczne i gospodarcze na świecie oraz rozwój kultury i sztuki. Uczniowie przygotowywali prezentacje w których przedstawili główne założenia religii, święte księgi, tradycje, strój, architekturę sakralną, występowanie na świecie oraz ciekawostki związane z kulturą w podanym regionie.

 Nauczyciel Magdalena Rybicka