ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W dniach 8–28 listopada 2021 r. odbyła się 14. edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce – wydarzenia promującego świadomy rozwój zawodowy i aktywną postawę wobec życia.

Zaprosiliśmy do współpracy przedstawicieli lokalnych firm i instytucji państwowych. Uczniowie mogli poszerzać swoją wiedzę w zakresie przedsiębiorczości, uczestnicząc w spotkaniu z Panią Agnieszką Sawicką- pracownikiem  ZUS, która przybliżyła temat ubezpieczeń społecznych i funkcjonowania ZUS. Pani Katarzyna Raszkowska z Urzędu Miasta Lubawa przedstawiła uczniom tematykę zakładania i rejestracji działalności gospodarczej oraz uzyskania koncesji. Pani Agnieszka Urbańska –właścicielka firmy projektującej wnętrza i meble zapoznała uczniów z początkami swojej pracy i działalnością obecnej firmy. Pani Anna Kalinowska z CUK w Lubawie przedstawiła temat obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych , assistans i autocasco. Pracownicy Hotelu Spa Irena Eris-Pani Agnieszka Kucińska i Agnieszka Wilbrandt przeprowadziły spotkanie  z uczniami o temacie ,,Pracownik-Pracodawca”. Uczniowie mogli dowiedzieć się o sposobach zatrudniania pracowników w firmie, warunkach pracy, specyfice organizacji imprez masowych i pracy na kuchni oraz w hotelu. Pracownicy Urzędu Pracy w Iławie- Pani Joanna Szmycińska i Anna Rzepka zapoznały uczniów z barometrem zawodów w powiecie iławskim, przedstawiły zawody deficytowe w naszej okolicy, przybliżyły temat stażu i otrzymania dofinansowania na założenie własnej działalności.

 W ramach ŚTP uczniowie uczestniczyli w Wirtualnym Festiwalu Umiejętności Zawodowych oraz w konkursie wiedzy o ZUS.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw, skierowany do wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat przedsiębiorczości, bez względu na wiek i wykształcenie.

Dziękujemy wszystkim przedstawicielom firm i instytucji państwowych.