CIEKAWA HISTORIA W ZESPOLE SZKÓŁ W LUBAWIE

W Zespole Szkół w Lubawie już wszyscy wiedzą, że elektrycy to również znakomici historycy. Listopad dla klasy 1 B technikum elektrycznego upłynął nad zgłębianiem podczas lekcji historii tematyki cywilizacji starożytnej Grecji. W tym czasie uczniowie realizowali kolejne już zajęcia z cyklu „Ciekawa historia”. Ich celem jest ukazanie historii w sposób budzący wyobraźnię młodej osoby. Przeszłość człowieka ma być drogowskazem, jak dziś postępować według nakreślonych przez ludzką cywilizację zasad. Lekcja na temat kultury, religii i dziedzictwa antycznych Greków była ku temu doskonałą okazją.

Uczniowie pod kierunkiem nauczycielki historii Pani Katarzyny Granackiej pracowali w grupach (4 – 5 osobowych). Analizowali teksty źródłowe, fotografie i reprodukcje dzieł sztuki antycznej.  Następnie wspólnie przygotowali plakaty i wystąpienie przed widownią, jaką była klasa, na następujące tematy:

1.      Jaki rodzaj religii obowiązywał w Grecji?

2.      Czym były mity? Wymień ich autorów.

3.      Cechy bogów greckich oraz ich zakres władzy

4.      Proszę o zaprezentowanie zdjęć bogów.

5.      Omów na czym polegało składanie ofiar bogom.

6.      Czym były wyrocznie i jaką rolę pełniły w życiu Greków?

7.      Na czym polegała praca filozofów?

8.      Wymień najważniejszych filozofów i ich poglądy.

9.      Jakimi dziedzinami nauki interesowali się  Grecy?

10.  Kim był Hipokrates?

11.  Kto w Grecji zajmował się badaniem historii? Omów działalność tych osób.

12.  Wymień, scharakteryzuj style architektoniczne obowiązujące w starożytnej Grecji.

13.  Kim był Myron i co stworzył?

14.  Podaj przykłady największych dzieł architektury greckiej.

15.  Wymień wybitnych twórców greckiego teatru.

16.  Czym różniły się tragedia i komedia?

17.  Omów budowę teatru greckiego. Kto mógł być aktorem?

18.  Wyjaśnij istotę greckich igrzysk dla mieszkańców Hellady. Omów antyczne igrzyska olimpijskie.

Dzięki zaangażowaniu uczniów wspólnie przenieśliśmy się na widownię greckiego teatru. Razem mogliśmy poczuć się, jak kibicie antycznych igrzysk olimpijskich. Uczniowie już wiedzą, że dzisiejsze igrzyska olimpijskie swój początek mają właśnie w starożytnej Grecji, która nie jest tylko ojczyzną demokracji ale również filozofów i historyków. To style architektoniczne obowiązujące na Półwyspie Bałkańskim w starożytności były wzorem dla późniejszych epok.

            Kolejny raz lekcja z cykle „Ciekawa historia” pokazała, iż warto pochylać się nad nauką o przeszłości człowieka, a czas z nią spędzony do okazja do wspaniałej integracji.

            Zachęcam do obejrzenia krótkiej fotorelacji z lekcji.

 

Opracowała Katarzyna Granacka.