AKCJA KRWIODAWSTWA

Dnia 20 września 2018r., pierwszy raz w tym roku szkolnym, odbyła się w Zespole Szkół kolejna akcja oddawania krwi. Na małej sali gimnastycznej zorganizowano punkt krwiodawstwa. Panie z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Iławie pobrały krew od zgłaszających się uczniów-ochotników. Tym razem pobrano 18842 ml krwi pełnej od 43 dawców. Prawie każdy oddał 450ml tego „niezastąpionego, życiodajnego płynu”. Do akcji zgłosiło się 54 chętnych.

Przypomnijmy. Krwiodawcą może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat, ważący co najmniej 50 kg. Krew można oddawać co 8 tygodni w ilości 450ml, jednak nie częściej niż 6 razy w ciągu roku mężczyźni i 4 razy kobiety.

Zapraszam wiec do następnej akcji.

Dorota Wiśniewska