POWIATOWE OBCHODY 100- LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W ZESPOLE SZKÓŁ W LUBAWIE

NIE CHCIEJCIE OJCZYZNY, KTÓRA WAS NIC NIE KOSZTUJE

/ Jan Paweł II /

100 lat temu, 11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków. Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorowej niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po zrywach narodowowyzwoleńczych, wolna Polska powróciła na mapę świata. Stało się to dzięki Tym, którzy pozostali nieugięci; Tym, którzy poświęcili siebie i swoje rodziny; Tym, którzy marzyli o Niej- Naszej Niepodległej i wcielali marzenia w czyn, dzięki Tym, którzy oddali za Nią życie.

Dla uczczenia Naszej Niepodległej oraz pamięci o Jej bojownikach i obrońcach, 9 listopada 2018r. w auli Zespołu Szkół w Lubawie odbyły się Powiatowe Obchody Odzyskania Niepodległości. Uroczystość zaszczycili swą obecnością liczni zaproszeni goście. Starostę Powiatu Iławskiego reprezentowali Członek Zarządu Starostwa Powiatowego Pan Maciej Rygielski oraz radny powiatu Pan Marian Licznerski. Obecnych przywitała Dyrektor Zespołu Szkół w Lubawie Pani Anna Empel. Obchody rozpoczęto od uroczystego odśpiewania Hymnu Państwowego Mazurka Dąbrowskiego. O 11.11 Niepodległa zaśpiewała dla Niepodległej. W trakcie oficjalnej części uroczystości zaprezentowano multimedialne potpourri Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości w szkołach średnich powiatu iławskiego, które odbywały się w ramach akcji DLA NIEPODLEGŁEJ- w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939r. w Iławie, Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie, Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu oraz Gospodarza Uroczystości, w Zespole Szkół w Lubawie.

Teatralne Koło ZS Lubawa przygotowało na tę okazję oryginalny w swojej formie spektakl ONA – NASZA NIEPODLEGŁA, wzbogacony interesującym repertuarem muzycznym, słowem poetyckim oraz historycznymi obrazami od roku 1791, poprzez 1918 , lata 1956-81 do współczesności i roku 2018. Historyczna inscenizacja wzbudziła wśród publiczności silne emocje, wśród których dominowało wzruszenie. Starsza publiczność przywołała w swojej pamięci sentymentalne refleksje osobistych przeżyć z lat 70, 80 i 90 XX wieku.

Zarówno zaproszeni Goście, Dyrekcja, nauczyciele i szkolna młodzieżowa publiczność byli pod wrażeniem reżyserskiego konceptu, gry aktorskiej, dojrzałości występujących uczniów, jak i przygotowanej scenografii. Dyrektor ZS w Lubawie Pani Anna Empel w emocjonalnych słowach podziękowała młodzieży za piękne, niezapomniane chwile, za wywołanie niesamowitych emocji i wzruszeń. Kolejny z uczestników Pan Maciej Rygielski dziękując młodzieży za tak wyjątkową ucztę duchową, podkreślił wagę wydarzeń sprzed stu lat dla społeczności lokalnej.

Młodzi aktorzy wraz z opiekunem Panią Izabelą Kozłowską dziękują za tak serdeczne słowa, które są ujmującym dowodem na docenienie naszego wysiłku i pracy.

DZIĘKUJEMY.

Przygotowała – Izabela Kozłowska, opiekun Teatralnego Koła ZS Lubawa

 

Gallery WordPress

 

Pamiętamy o naszej historii

 

Listopad jest miesiącem szczególnym dla Polaków. 2 listopada, w Dzień Zaduszny, wspominamy naszych zmarłych przodków, 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. W ciągu tych listopadowych dni obejmujemy pamięcią wszystkich Polaków, którzy oddali życie za kraj. Pamiętamy także o bohaterach naszej „małej ojczyzny”.

Młodzież Zespołu Szkół w Lubawie postanowiła uczcić pamięć o wybitnych przedstawicielach Ziemi Lubawskiej, działaczach społecznych i bohaterach, którzy zapisali się w historii naszego miasta i regionu. Dnia 9 listopada 2018 r. odbyła się „żywa lekcja historii w terenie”, podczas której uczniowie odwiedzili miejsca pamięci na terenie naszego miasta. Przy każdym pomniku (płycie pamiątkowej, obelisku) odbył się krótki wykład o upamiętnianych osobach, przygotowany przez uczennice klasy III N LO. Zapalone znicze, chwila zadumy oraz krótka modlitwa pod przewodnictwem ks. Adama Lisa były symbolem naszej pamięci o bohaterach minionych wydarzeń. Odwiedzono m. in.: pomnik pomordowanych w obozach koncentracyjnych lubawiaków, pomnik poświęcony ofiarom „czarnego czwartku” przy ul. Browarowej, pomnik poświęcony pamięci dzieci Tajnego Obozu Karnego dla Młodocianych przy ul. Grunwaldzkiej, miejsce śmierci Władysława Asta (tablica przy ul. Grunwaldzkiej), miejsca pochówku Teofila Ruczyńskiego, rodziny Astów, siostry Antoniny Schneider, Teofila Rzepnikowskiego, Stanisława Wolskiego, pomnik poświęcony powstańcom listopadowym.

Opiekunami lekcji – wycieczki były: Katarzyna Bartkowska i Aleksandra Zimnicka.

Lekcja historii w terenie była świadectwem naszej pamięci o bohaterach Ziemi Lubawskiej wpisanych w historię Niepodległej.

K. Bartkowska

 

Gallery WordPress

 


 

 

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI

„Ziemio ojczysta, ziemio jasna, nie będę powalonym drzewem. Codziennie mocniej w ciebie wrastam radością, smutkiem, dumą, gniewem”- deklarowali swą miłość do Ojczyzny słowami wiersza Wisławy Szymborskiej uczestnicy Powiatowego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem: „Dla Niepodległej”, zorganizowanego w Zespole Szkół w Lubawie w dniu 26.10.2018 roku dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystość swą obecnością zaszczycili Starosta Powiatu Iławskiego- pan Marek Polański, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji – pani Jadwiga Kolman oraz Wicestarosta Powiatu Iławskiego – pan Stanisław Kastrau.

Uczniowie z ośmiu różnych typów szkół powiatu iławskiego rywalizowali w dwóch kategoriach: I- Poezja patriotyczna, II- Proza o tematyce niepodległościowej.

Jury w składzie: pani Ewa Kwiatkowska, pani Teresa Marchlewska oraz pani Aleksandra Skubij wyłoniło zwycięzców.

I miejsce spośród rywalizujących ze sobą przedstawicieli gimnazjów zajęła Wiktoria Zakrzewska ze Szkoły Podstawowej im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy, recytując wiersz „Oblicze Ojczyzny” Tadeusza Różewicza.

II miejsce przyznano Dorocie Rumianowskiej – uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie, która zaprezentowała wiersz pt. „Pieśń o fladze” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

III miejsce przypadło w udziale Oliwii Gumowskiej ze Szkoły Podstawowej im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy, która wygłosiła utwór „Okno na tamtą stronę” Władysława Szlengela.

Jako kolejni w pierwszej kategorii prezentowali swoje utwory uczniowie szkół średnich.  Spośród nich pierwsze miejsce zajęła Oliwia Wójcik z Zespołu Szkół Konstytucji 3 Maja w Iławie, która wygłosiła utwór pt. „Reduta Ordona” Adama Mickiewicza, II miejsce przypadło w udziale Kacprowi Lesikowskiemu z Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku w Iławie. Uczeń zaprezentował „Gawędę o miłości do ziemi ojczystej” Wisławy Szymborskiej. III miejsce zdobyła Agata Szymańska z Zespołu Szkół Konstytucji 3 Maja w Iławie, recytując wiersz pt. „Pieśń o fladze” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

W kategorii drugiej I miejsce zajął Tomasz Knorps z Zespołu Szkół w Lubawie, który wygłosił fragment „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Wyróżnienie uzyskała Beata Licznerska z wyżej wymienionej szkoły.

Nagrody zwycięzcom oraz dyplomy wszystkim uczestnikom wręczyli pani dyrektor Zespołu Szkół w Lubawie – Anna Empel oraz Starosta Powiatu Iławskiego – pan Marek Polański.

Organizatorzy przedsięwzięcia to: Zespół Szkół w Lubawie oraz polonistki – Danuta Jaworska i Anna Modrzewska. Zwycięzcom gratulujemy, a opiekunom dziękujemy za przygotowanie młodzieży do wyżej wymienionej uroczystości. Do udziału w kolejnej edycji konkursu zapraszamy za rok.

Gallery WordPress

SPOTKANIE DYSKUSYJNE „NASZA DROGA DO NIEPODLEGŁEJ”

W ubiegły piątek, 26 października, w Auli Zespołu Szkół w Lubawie odbyło się spotkanie dyskusyjne pn. NASZA DROGA DO NIEPODLEGŁEJ, zorganizowane przez Lubawskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, w ramach zadania publicznego „Cykl wycieczek oraz spotkań związanych z historią i kulturą Ziemi Lubawskiej” dofinansowanego przez samorząd powiatowy.

Kilkudziesięciu przybyłych uczestników miało okazję wysłuchać bardzo ciekawych prelekcji. Wiesław Szlesinger przypomniał najważniejsze wydarzenia i postacie związane z drogą do niepodległości Polski, jak również naszej małej Ojczyzny – Lubawy. Ks. dr Marcin Staniszewski przybliżył uczestnikom m. in. rolę duchowieństwa w krzewieniu patriotyzmu oraz pobudzaniu w społeczeństwie woli walki o Niepodległą Polskę.

Na zakończenie spotkania odbył się quiz patriotyczny, podczas którego prawidłowe odpowiedzi Mieszkańców nagrodzone zostały flagami, które niebawem wywiesimy przed naszymi domami.

Spotkanie z założenia miało być swoistym wstępem teoretycznym do uroczystych obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę. Frekwencja oraz dobry odbiór zachęcają do dalszych działań, dlatego już dziś zapraszamy na kolejne, listopadowe spotkanie z historią, o którym niebawem…

 

LSIS

 

Gallery WordPress

XVII SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POD HASŁEM:

,,Dla Niepodległej”     

     27 września 2018 r. w auli Zespołu Szkół w Lubawie odbył się XVII Szkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem: ,,Dla Niepodległej”. Uczniowie wystąpili w dwóch kategoriach: poezja patriotyczna oraz proza-czytanie ,,Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.

     Jury w składzie: Pani Hanna Dembicka-Łasecka, Pani Ewa Kwiatkowska, Pani Teresa Marchlewska oceniało m.in.  stopień opanowania pamięciowego tekstu, poprawność i płynność recytacji, świadome używanie środków ekspresji w interpretacji utworu  oraz ogólne wrażenie artystyczne uczestników.

Tegorocznymi zwycięzcami zostali:

– w kategorii I: Poezja patriotyczna  

I miejsce: Julia Szczepańska

II miejsce:  Sandra Więczkowska

III miejsce: Łukasz Kościński

– w kategorii II: Proza-czytanie ,,Przedwiośnia” Stefan a Żeromskiego

  I miejsce: Beata Licznerska

 II miejsce:  Dorota Szarmach

 III miejsce: Tomasz Knorps, Sebastian Chmielewski

Laureaci Konkursu będą reprezentowali szkołę w Powiatowym Konkursie Recytatorskim pod hasłem: ,,Dla Niepodległej, który odbędzie się 26 października 2018 r. w Zespole Szkół w Lubawie.

 Gratulujemy i życzymy powodzenia!

 

Gallery WordPress

ROK DLA NIEPODLEGŁEJ – SZKOLNY KONKURS TWÓRCÓW POEZJI

 

W ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Zespole Szkół w Lubawie ogłasza się konkurs poetycki.

Prosimy o napisanie i dostarczenie  utworu poetyckiego/ 1 uczestnik – 1 utwór /

Ideą przewodnią jest myśl – POLSKO, CHCĘ TOBIE POWIEDZIEĆ… .

Utwory prosimy opatrzeć logiem – Imię, nazwisko, klasa

Prosimy o dostarczenie prac do gabinetu 23 / nauczyciel Izabela Kozłowska /

Termin upływa 15 października 2018r.

 

Nagrodzone utwory będą prezentowane na uroczystej akademii w ramach Powiatowych

Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

 

Przygotowała – Izabela Kozłowska

DLA NIEPODLEGŁEJ

…Masz obronić co najlepsze

  By służyło Polsce jeszcze.

                      / Ojczyzna, Marek Grechuta /

 

CHWAŁA BOHATEROM, CZEŚĆ POWSTAŃCOM WARSZAWSKIM

W ramach obchodów 100- lecia Odzyskania Niepodległości w Zespole Szkół w Lubawie  trwa akcja społeczna – POCZTÓWKA DLA POWSTAŃCA. Uczniowie klas: II A LO, III N LO oraz III H Technikum Handlowego złożyli hołd  Powstańcom Warszawskim, którzy są dla nich wzorem postawy patriotycznej. Wysłano ponad 90 kartek ze słowami uznania i wyrazami pamięci, która jak sami stwierdzili Adresaci podczas niedawnych państwowych obchodów 74 rocznicy Powstania Warszawskiego, stanowi przedłużenie ich życia.

Warto podkreślić, że w akcję włączyli się także członkowie rodzin naszych uczniów. Wszystkie pocztówki zostały wysłane na adres FUNDACJI SENSORIA, której siedziba mieści się we Wrocławiu.

Akcja trwa do 2 października  2018r. Pocztówki można nabyć m.in. w agencjach pocztowych, na stacjach Orlenu.

Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji.

Przygotowała – Izabela Kozłowska, nauczyciel języka polskiego, historii i WOS.

AKADEMIA Z OKAZJI UCHWALENIA KONSTYTUCJI

3 MAJA TERRA FELIX – ZIEMIA SZCZĘŚLIWA…

Dnia 28 kwietnia 2018r. W auli Zespołu Szkół w Lubawie odbyła się akademia – spektakl poświęcona obchodom uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

227 lat temu Ustawa Rządowa miała tchnąć w polski naród nowego, reformatorskiego ducha. Jest 3 maja 1791 roku, wczesne popołudnie. Jej zwolennicy triumfalnie idą ulicą Świętojańską… – ten ważny moment uchwycił na jednym ze swoich ostatnich obrazów Mistrz Jan Matejko. To właśnie ten Matejkowski obraz – Konstytucja 3 maja 1791 roku – wprowadził młodzież w opowieść o istocie i mocy konstytucji, jako najważniejszego rządowego dokumentu.

Opowieść pióra i lutni przypomniała widowni czym jest Ustawa nad Ustawami, jakie zapisano w Niej uniwersalne wartości. Uczniowie z klas – II N, II H, I  A oraz I G  należący do Koła Teatralnego Zespołu Szkół w Lubawie w nowatorski, nowoczesny sposób opowiedzieli na scenie o najważniejszych dla nich wartościach płynących wprost z konstytucji, dzięki którym stworzyli swoją TERRA FELIX – ZIEMIĘ SZCZĘŚLIWĄ. Swoimi wypowiedziami wrócili do źródła Rzeczy Pospolitej – społeczeństwa, dla którego ważny jest każdy człowiek, każda idea i dobro wspólne. Metaforyczną sceną z Wesela Stanisława Wyspiańskiego przypomnieli zagrożenia związane z nieprzestrzeganiem Konstytucji i lekceważeniem wspólnoty. Oprawa muzyczna spektaklu również była wyjątkowa. Dyskusja o Terra Felix toczyła się przy fragmentach piosenek Zbigniewa Wodeckiego oraz bardów Solidarności – Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego.

Spektakl wywarł niezapomniane wrażenie na widzach.

 Przygotowała – mgr Izabela Kozłowska / nauczyciel języka polskiego; opiekun koła /

Gallery WordPress

SPOTKANIE DYSKUSYJNE O ŻOŁNIERZACH NIEZŁOMNYCH ZIEMI LUBAWSKIEJ

W piątek, 9 marca, o godzinie 19.00 w auli Zespołu Szkół w Lubawie odbyło się spotkanie dyskusyjne poświęcone Żołnierzom Wyklętym Ziemi Lubawskiej, zorganizowane przez Lubawskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych oraz Zespół Szkół w Lubawie.

Prawie osiemdziesięciu uczestników spotkania miało okazję wysłuchać prelekcji zaproszonych gości, których ogromna wiedza oparta jest m. in. na własnych badaniach i dążeniu do ujawniania historycznej prawdy o dzielnych, niezłomnych mieszkańcach Ziemi Lubawskiej, którzy po II wojnie światowej nie składali broni, do końca walcząc o prawdziwie niepodległą ojczyznę.

Ewa Rzeszutko, historyk pochodząca z Lidzbarka Welskiego, opowiedziała o losach oddziałów Ruchu Oporu Armii Krajowej działających na terenie Ziemi Lubawskiej, które ciekawie opisała w swojej książce „Partyzanci znad Welu, Brynicy, Wkry i Drwęcy”, pierwszej tego typu publikacji o niezłomnych mieszkańcach naszego regionu. Uczestników spotkania szczególnie zainteresowała tragiczna historia działającego w Lubawie oddziału Wacława Borożyńskiego ps. „Icek”.

Miłośnik i badacz historii Piotr Rydel z Rumiana opowiedział o swojej pasji i działaniach związanych z poszukiwaniem śladów komunistycznych zbrodni oraz upamiętnianiem Żołnierzy Niezłomnych, które w grudniu ubiegłego roku zostały docenione przez Instytut Pamięci Narodowej przyznaniem nagrody „Świadek Historii”.

Kolejnym punktem spotkania była otwarta dyskusja, którą rozpoczęła mieszkająca w Lubawie Małgorzata Domżalska, córka Żołnierza Niezłomnego Kazimierza Zawadzkiego ps. „Ogórek”, będącego m. in. członkiem działającego na Ziemi Lubawskiej oddziału Andrzeja Różyckiego ps. „Zjawa”. To cenne świadectwo o trudnej historii rodziny przez lata prześladowanej przez bezpiekę, wprawiło uczestników spotkania w refleksyjny nastrój.         

W dalszej części ciekawej i ważnej dyskusji uczestnicy spotkania głównie zwracali uwagę na fakt, iż z różnych względów, do tej pory nie ma w Lubawie i najbliższej okolicy miejsca upamiętniającego bohaterską postawę tych dzielnych, niezłomnych mieszkańców Lubawy i okolic. Lubawskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych od pewnego czasu podejmuje kroki, aby zmienić ten stan rzeczy. W niedługim czasie wspólnie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Lubawskiej z Nowego Miasta Lubawskiego, wyjdzie z inicjatywą godnego upamiętnienia oddziału Wacława Borożyńskiego w naszym mieście.

Spotkanie zakończyło się po godzinie 21.00, a uczestnicy z zaciekawieniem oglądali jeszcze wystawę, którą Stowarzyszenie przygotowało w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.   

    

Gallery WordPress

AKADEMIA Z OKAZJI NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH „PAMIĘTAĆ – TO NASZ OBOWIĄZEK”

1 marca 2018 roku w przypadający Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w naszej szkole, odbyła się uroczysta akademia, w  której uczestniczyli zaproszeni goście: Maciej Rygielski – członek Zarządu Powiatu Iławskiego, Jan Licznerski – Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego oraz Członek Komisji Budżetu i Finansów Powiatu Iławskiego, Dyrekcja  Zespołu Szkół w Lubawie, nauczyciele oraz uczniowie.

Młodzież zaprezentowała zebranym postać i ostatnie chwile życia „Inki” – Danuty Siedzikówny, sanitariuszki z oddziału „Łupaszki”, która  poniosła śmierć w gdańskim więzieniu przy ul. Kurkowej 12. Komunistyczni oprawcy zamordowali siedemnastoletnią sanitariuszkę 5 Brygady Wileńskiej AK. Umierała z okrzykiem na ustach: „Jeszcze Polska nie zginęła!”, została zabita strzałem w głowę przez dowódcę plutonu egzekucyjnego, ppor. Franciszka Sawickiego. W czasie wykonywania niesprawiedliwego wyroku, strzały z 10 pepesz plutonu jedynie drasnęły dziewczynę, choć żołnierze strzelali z odległości trzech kroków. Wyrok śmierci był komunistyczną zbrodnią sądową, a zarazem aktem zemsty i bezradności UB wobec niemożności rozbicia oddziałów mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”.

„Inka” nie uległa wcześniejszym  namowom obrońcy z urzędu i nie podpisała prośby o ułaskawienie, pismo podpisał jej obrońca. W grypsie, krótko przed śmiercią, napisała:

„Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba”.

Następnie przybliżono losy innych Żołnierzy Wyklętych, a wśród nich Rotmistrza Pileckiego, który jako  jedyny, sam dobrowolnie  dostał się  do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Następnie uciekł w 1943 r. roku z miejsca kaźni i przekazał światu informacje o obozach zagłady. W 1948 r. Rotmistrz został skazany na karę śmierci. W trakcie ostatniego widzenia z żoną, wyznał, że Oświęcim to była igraszka w porównaniu do metod stosowanych przez UB. Po przeprowadzonych w 2012 r. ekshumacjach i badaniach jednoznacznie ustalono, że został pochowany w kwaterze na Łączce, gdzie potajemnie chowano ofiary UB, by pamięć o nich w Polsce zginęła.

Młodzież podkreśliła, że Żołnierze Wyklęci żyją w naszej pamięci i są dla młodych Polaków wzorem patriotyzmu – jak zamordowana przez komunistów „Inka” , która w godzinie próby ,,zachowała się, jak trzeba”.

Montaż  poetycko – muzyczny pod kierunkiem Pani Anny Modrzewskiej i Pani Katarzyny Bartkowskiej zaprezentowali uczniowie klasy II A, Kinga Maćkowiak i Bartłomiej Buńka z klasy II N oraz Patrycja Karpińska z klasy I H.

„Wyście sobie, a my sobie
Każden sobie rzepkę skrobie.”

„Na środku izby stół okrągły, pod białym, sutym obrusem, przy jarzących brązowych świecznikach żydowskich suta zastawa. (…) U boku drzwi weselnych skrzynia ogromna wyprawna wiejska. Pod oknem fotel z wysokim oparciem, a nad drzwiami alkierza ogromny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.” 

   Sceneria, niemalże identyczna jak z bronowickiej chaty, pojawiła się w Auli Zespołu Szkół w Lubawie. Tu 19. 12. 2017 r. odbył się Szkolny Konkurs Literacki pod hasłem „Czytanie Wyspiańskiego”. Po 117 latach od wesela Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, uczniowie lubawskiej szkoły zaprezentowali fragmenty dramatu Stanisława Wyspiańskiego. Kolejne sceny utworu przeniosły jury i widzów w dziewiętnastowieczną atmosferę wiejskiego wesela. Rozmowy Czepca z Dziennikarzem, Radczyni z Kliminą czy też Pana Młodego z żoną ukazały obraz warstw społecznych, odmienność ich poglądów oraz brak możliwości porozumienia w sprawach narodowych. 

   Występy uczniów oceniało jury w składzie: p. Teresa Marchlewska, p. Izabela Kozłowska oraz p. Aleksandra Zimnicka. Jury przyznało następujące nagrody: 

miejsce I zajęły uczennice klasy II H – Sylwia Pruchniewska, Karolina Stasińska i Agata Rybicka; 
miejsce II zajęły uczennice – Oliwia Kopańska ( III A) oraz Natalia Rybińska (III G); 
miejsce III ex aequo zajęli: Kamila Szałkowska (III G) i Maciej Grzywacz (II C) oraz reprezentanci klasy II A – Beata Licznerska, Damian Wiśniewski i Wiktor Wojdat. 

   Wyróżnienia w konkursie przyznane zostały dwóm grupom reprezentującym klasy I A oraz III B. 

   W przygotowanie konkursu zaangażowane były członkinie Szkolnej Komisji ds. Uroczystości Szkolnych. 

PODSUMOWANIE EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA NA WARMII I MAZURACH

   W środę, 13 grudnia 2017 roku, w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie podsumowano 25. Edycję Europejskich Dni Dziedzictwa na Warmii i Mazurach. Były tam obecne osoby z naszej szkoły, zaangażowane w tegoroczne obchody tego europejskiego święta promowania zabytków, panie: Magdalena Jakubowska i Aleksandra Zimnicka. Podsumowanie zorganizowało Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, które od trzech lat jest koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie warmińsko-mazurskim. 

   W tym roku Europejskie Dni Dziedzictwa odbywały się pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu” i koncentrowały się na pięknie i malowniczości polskich krajobrazów. Na podsumowaniu przypomniano, że w ramach EDD, na terenie naszego województwa, we wrześniu odbyło się ponad 50 wydarzeń przygotowanych przez ponad 30 instytucji i organizacji społecznych. Oceniono, że zarówno pod względem liczby imprez, ich organizatorów, jak i uczestników, tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa na Warmii i Mazurach były rekordowe. 

   Na wstępie uroczystości wysłuchano oceny EDD na Warmii i Mazurach, wygłoszonej przez marszałka województwa Gustawa Marka Brzezina. Następnym punktem była prezentacja dwóch projektów zrealizowanych w tym roku, które zostały wyróżnione przez Narodowy Instytut Dziedzictwa podczas uroczystej gali w Opolu. Pierwszy projekt nosił hasło: „O Warmio moja miła… Ocalić od zapomnienia” (SP nr 1 w Olsztynie – Katarzyna Wojnarska i Izabela Rachuba). Drugim z wyróżnionych na szczeblu krajowym projektów była gra terenowa zatytułowana „Śladami Ducha Sasinów” (opracowana przez harcerzy z Hufca ZHP Działdowo, w tym komendanta Andrzeja Umińskiego). 

   W dalszej części uroczystości, w podziękowaniu za udział w 25. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, marszałek Brzezin wręczył uczestnikom spotkania dyplomy uznania i drobne upominki. Na koniec spotkania dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, pan Szymon Drej przedstawił hasło przyszłorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Brzmi ono „Niepodległa dla wszystkich”. 

   Jesteśmy zadowoleni z naszego wkładu pracy, włożonego w tegoroczne obchody Europejskich Dni Dziedzictwa (przygotowanie na ten cel wystawy fotograficznej „Malowniczy krajobraz dziedzictwa kulturowego Lubawy”), a jednocześnie pozytywnie zmotywowani do kolejnych działań w przyszłych edycjach EDD. 

Konkurs Piosenki Patriotycznej

   Dnia 10. 11. 2017 roku o godz. 8. 50 w auli Zespołu Szkół w Lubawie odbył się Konkurs Piosenki Patriotycznej zorganizowany w celu uczczenia Święta Niepodległości. Na początku uroczystości przybliżono wydarzenia bezpośrednio związane z dniem 11 listopada 1918 roku. Następnie dokonano projekcji krótkiego filmu obrazującego chwile, kiedy nasza Ojczyzna po 123 latach niewoli odzyskiwała niepodległość. Gdy odśpiewano Hymn Polski, rozpoczął się konkurs, podczas którego, śpiewając patriotyczne piosenki, na scenie prezentowali się odświętnie ubrani uczestnicy z biało – czerwonymi chorągiewkami lub innymi rekwizytami symbolizującymi nasze barwy narodowe. Trzeba przyznać, że był to widok, który poruszył serca widzów. 

   W konkursie brało udział łącznie 13 klas liceum i technikum, tj. I A, II A, III A, I B, III B, II D, II G, III G, I H, II H, III H, II N, III N. Na to, jak prezentowali się uczniowie na scenie, na pewno duży wpływ mieli wychowawcy klas, dzięki którym uczniowie byli tak dobrze przygotowani do występu. Trzeba też przyznać, że mamy utalentowaną i wyjątkową młodzież, która zawsze wywiązuje się z powierzonych im zadań. Uczniowie śpiewali tak pięknie, że jury miało ogromny problem z wyłonieniem zwycięzców, jednak po burzliwych obradach postanowiło przyznać następujące nagrody. 

   Kategoria pierwsza – wykonawcy indywidualni: 
I miejsce – Julia Borkowska (kl. III G), 
II miejsce – Kamila Wiecierzycka (kl. III A),
III miejsce – Jagoda Dymczyk (kl. I G). 
Kategoria druga – grupy uczniów: 
I miejsce otrzymały ex aequo klasy II G i II H. 
Nagrody zwycięzcom wręczyła pani dyrektor – Anna Empel. 


Konkurs przygotowała pani Danuta Jaworska wraz z uczennicami z klasy II G. 

Uczniowie uczcili lubawskie miejsca pamięci

   Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium – mawiał Marszałek Józef Piłsudski. Słowa te przyświecały uczniom klasy I A, którzy wraz z opiekunem, panią Aleksandrą Zimnicką, we wtorek, 31 października, wybrali się na spacer ulicami miasta w celu uczczenia lokalnych miejsc pamięci. Towarzyszyła im refleksja nad tymi, którzy już odeszli, a którzy swoją działalnością i życiem oddawali hołd naszej Ojczyźnie. 

   Tę „żywą” lekcję patriotyzmu rozpoczęto przy ulicy Gdańskiej, gdzie wspominali żołnierzy powstania listopadowego z oddziału gen. Macieja Rybińskiego, zmarłych na cholerę jesienią 1831 r. i pochowanych w Lubawie w zbiorowej mogile. Uświadomiło to uczniom, że choć powstania – listopadowe i styczniowe, nie toczyły się na terenach zaboru pruskiego, to mieszkańcy Ziemi Lubawskiej mają w nich swój udział, m.in. poprzez uczestnictwo części z nich w samych walkach a także dzięki wsparciu akcji ukrywania „zbiegów”, przemycania broni i amunicji na tereny walk powstańczych. Kolejnym miejscem pamięci, na które przeszli uczniowie, był pomnik upamiętniający dawny Cmentarz Ewangelicki. Było to lekcją uświadamiającą, że nasze miasto, jak cała dawna II RP, miało charakter wielonarodowy i wielowyznaniowy, a jej dawnym mieszkańcom, różnych nacji, wyznań i religii, należy się pamięć i szacunek. Z ulicy Gdańskiej uczniowie przeszli do Łazienek, gdzie złożyli znicz przed pomnikiem upamiętniającym zmarłą w 1994 r. w USA Lubawiankę, Danutę Gałkę-Obojską, pełniącą funkcję dyrektora biblioteki w Nowym Yorku. Z Łazienek uczniowie udali się przed budynek Banku Spółdzielczego, przy którym stoi pomnik pamięci rolników i działaczy kółek rolniczych poległych podczas II wojny światowej. Kolejnym punktem spaceru były miejsca pamięci przy skrzyżowaniu ulic – Gdańska / Kupnera / Warszawska. Najpierw zatrzymano się przy dawnej siedzibie Banku Spółdzielczego, przy którym widnieje tablica upamiętniająca postać lokalnego społecznika, uczestnika powstania styczniowego, doktora Teofila Rzepnikowskiego. Zwany jeszcze za życia „królem lubawskich patriotów”, założył w mieście, w 1892 roku, Bank Ludowy, ratujący wielu ówczesnych Polaków z niewoli długów i wspomagający ich materialnie. 

   Następnie uczniowie zatrzymali się przy kolejnym miejscu pamięci, oddając hołd lubawskim harcerzom, którzy oddali życie za Ojczyznę w walce z hitlerowskim okupantem w latach 1939-1945. Było to okazją do przypomnienia postaci, która organizowała lubawskie życie harcerskie przed II wojną światową – komendanta lubawskiego ZHP Bronisława Grzymowicza, zamordowanego w czasie okupacji, w roku 1939. Kilka słów na temat dzisiejszej działalności harcerskiej w Lubawie powiedziały uczennice klasy I A, zaangażowane w działalność ZHP. Przypomniały, że Bronisław Grzymowicz jest patronem 25 Lubawskiej Drużyny Starszoharcerskiej. M.in. jego nazwisko upamiętniono przy kolejnym miejscu pamięci – na tablicy poświęconej zamordowanym w latach 1939-1945 przy Pomniku Chrystusa Króla. Idąc dalej, przy ulicy Browarowej, uczniowie uczcili pamięć ofiar tzw. czarnego czwartku, czyli osób rozstrzelanych przez hitlerowców 7 grudnia 1939 roku w Lubawie. Kolejnym wspominanym w tym dniu wydarzeniem był początek hitlerowskiej okupacji, gdy 3 września 1939 r. zastrzelono lokalnego działacza-patriotę, Władysława Asta. Była to pierwsza ofiara gestapo w mieście. Przypomina to tablica pamiątkowa przy ulicy Grunwaldzkiej. Następnie spacerujący udali się w stronę cmentarza, zatrzymując się przy obelisku upamiętniającym siostrę Antoninę Schneider, działającą aktywnie w powstaniu wielkopolskim, a w Lubawie od roku 1933. W czasie II wojny światowej prowadziła ona działalność konspiracyjną, m.in. leczyła partyzantów i niosła pomoc dzieciom osadzonym w obozie karnym, usytuowanym tuż obok pomnika upamiętniającego dziś postać siostry Antoniny. 

   Pamięci więzionych w obozie Polaków poświęcony był kolejny przystanek spacerowiczów. Pomnik przy ul. Grunwaldzkiej przypomniał uczniom dzieci więzione w Tajnym Obozie Karnym w Lubawie, przez który mogło się przewinąć nawet 1000 osób, głównie chłopców. Byli to m.in. synowie polskich działaczy, jak i ci, którym zarzucano niewykonywanie poleceń niemieckich pracodawców. Materiał historyczny na temat tego miejsca przygotowała jedna z uczennic klasy I A. Ostatnim miejscem pamięci były nagrobki znanych lokalnie patriotów, którzy spoczywają na lubawskim cmentarzu parafialnym. Odwiedzono m.in. grób wspomnianego już Władysława Asta, Teofila Ruczyńskiego – lokalnego poety i wielbiciela Ziemi Lubawskiej, grób doktora Teofila Rzepnikowskiego i aptekarza Stanisława Wolskiego – pierwszego polskiego burmistrza Lubawy, działającego aktywnie na rzecz przyłączenia do Polski Warmii i Mazur w plebiscycie polsko-niemieckim z roku 1920. Ważnym punktem spaceru było zapalenie w centralnym miejscu cmentarza, przy krzyżu, symbolicznego znicza ku pamięci lokalnych żołnierzy wyklętych, zwłaszcza Wacława Borożyńskiego, którego historię opowiedział jeden z uczniów. Cały spacer, w przeddzień ważnej dla Polaków Uroczystości Wszystkich Świętych, uzmysłowił młodzieży, jak istotną wartością dla Polaków była i jest niepodległa Ojczyzna. Uczestnictwo w tego typu przedsięwzięciach historycznych, jest jednym z ważnych elementów wychowawczych naszej szkoły. Osobiste spotkanie z miejscami, które były świadkami ważnych, czasem dramatycznych wydarzeń, wzmocniło w uczniach świadomość narodową, szacunek dla Ojczyzny oraz Polaków, którzy tworzyli historię naszego regionu.