Praktyki zawodowe w klasie 2Bgi- 2020/2021

Praktyki zawodowe w klasie 2Bgi- 2020/2021

Technikum Elektryczne i Technikum Logistyczne

 

Praktyki zawodowe stanowią ważną część edukacji. Mają na celu pokazać uczniom, jak wygląda praca w danym zawodzie i na określonym stanowisku, zapoznać ich z obowiązkami i umożliwić zdobycie doświadczenia w danej branży. Takie praktyczne poszerzanie kompetencji to szansa na zweryfikowanie swoich predyspozycji zawodowych.

Dzięki praktykom zawodowym uczniowie Technikum, mają szansę na skonfrontowanie własnej wiedzy i umiejętności z wymaganiami stawianymi przez konkretnych pracodawców. Tym samym wkraczają też na rynek pracy i zdobywają na nim pierwsze doświadczenia.

Uczniowie Technikum Elektrycznego i Technikum Logistycznego w trakcie odbywania praktyki zawodowej mogli zapoznać się z działalnością firm na rynku lokalnym i regionalnym.

Dziękujemy wszystkim pracodawcom za współpracę.