Konkurs informatyczny promujący program PTI „Klasa z ECDL”

Dnia 4.04.2019 r. odbył się konkurs informatyczny promujący program Polskiego Towarzystwa Informatycznego „Klasa z ECDL”. Udział w nim wzięli uczniowie klas pierwszych liceum i technikum. Klasa z ECDL to nowy projekt w naszej szkole. Propaguje on możliwość uzyskania przez uczniów certyfikatów ECDL. European Computer Driving Licence – ECDL to europejski standard umiejętności komputerowych opracowany i aktualizowany w oparciu o badania wymagań pracodawców. Niezbędny, aby młodych ludzi dobrze przygotować do wejścia na rynek pracy. Certyfikaty ECDL są honorowane przez wszystkie kraje w Europie. O wynikach konkursu poinformujemy niebawem.

Organizatorzy:

Katarzyna Ewertowska

Rafał Szczawiński