DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

„Wykształcenie to dobro,

którego nikt nie jest w stanie cię pozbawić.”

 

14 października to dla społeczności szkolnej dzień wyjątkowy. Tego bowiem dnia, 245 lat temu, powstało pierwsze w Europie ministerstwo oświaty reformujące polski system szkolnictwa.

Uroczysta akademia upamiętniająca rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej odbyła się 12 października 2018 roku w Auli Zespołu Szkół. Uczniowie różnych klas, pod kierunkiem pań: Anny Zawadzkiej, Hanny Dembickiej-Łaseckiej i Małgorzaty Ewertowskiej, podziękowali słowami wierszy i utworów muzycznych swoim pedagogom oraz pracownikom administracji i obsługi za trud włożony w wykształcenie i wychowanie. Po części oficjalnej uczniowie przedstawili skecz, w którym obiegowe opinie na temat  pracy w szkole zaprezentowali m.in. przyjaciel i mama nauczyciela oraz wysłannik ministerstwa oświaty. Podsumowaniem akademii był słodki upominek.

Na zakończenie uroczystości głos zabrała Pani Dyrektor Anna Empel oraz zaproszeni goście, życząc wszystkim zebranym w auli wytrwałości i cierpliwości we wdrażaniu reform oświaty oraz sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Po akademii nastąpiło „pasowanie” uczniów klas pierwszych odbywających zajęcia praktyczne w zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w CECH-u. Pasowania dokonał Starszy Cechu Pan Krzysztof Ornowski.

 

 

     Anna Zawadzka