Lider Programu „Szkoła Partnerska” UWM w Olsztynie

     W dniu 9 grudnia br. w Auli im. Mariana Gotowca w Olsztynie odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego związane z wręczeniem dyplomów absolwentom roku akademickiego 2016/2017 oraz rozdaniem nagród i wyróżnień instytucjom i podmiotom współpracującym. Z rąk Prorektora ds. kształcenia i studentów, I zastępcy rektora dr hab. Jerzego Andrzeja Przyborowskiego, prof. UWM oraz Dziekana Wydziału Kształcenia Środowiska i Rolnictwa, prof.dr. hab. Krzysztofa Młynarczyka odebraliśmy certyfikat oraz statuetkę Lidera Programu „Szkoła Partnerska”. 

    Z terenu Warmii i Mazur w w/w programie wzięło udział 20 szkół średnich, z których trzy zostały uhonorowane tytułem Lidera Programu. Poza Zespołem Szkół w Lubawie, tytuł ten uzyskały szkoły: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie oraz Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie. 

      W ramach programu „Szkoła Partnerska” uczniowie Technikum Rolniczego ZS w Lubawie uczestniczyli w bezpłatnych wykładach i prelekcjach na terenie szkoły, jak i na uniwersytecie oraz w zajęciach terenowych w Kortowie. Mogli też skorzystać ze specjalistycznych laboratoriów badawczych. Celem podjętych działań jest rozwój zainteresowań, poszerzenie wiedzy młodzieży, wskazanie możliwości jej praktycznego wykorzystania poprzez współpracę z pracownikami uniwersytetu, a także wsparcie prawidłowego rozwoju młodzieży i wybór optymalnej dla każdego ucznia ścieżki kariery zawodowej.