Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w Suszu odbył się etap rejonowy XXX Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. Rywalizowały drużyny ze szkół podstawowych i średnich  z terenu powiatu iławskiego. Naszą szkołę reprezentował zespół w składzie:

1. Truszczyńska Dominika – 5B8

2. Rams Milena – 3G

3. Szydłowska Wanesa – 2N

4. Titz Marcelina – 2N

5. Kalinowska Agnieszka – 2D

Młodzież, rozwiązując test, musiała się wykazać wiedzą teoretyczną z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz międzynarodowego prawa humanitarnego i wiedzy o ruchu i działaniach prowadzonych przez PCK. Umiejętności praktyczne oceniane były przez sędziów na 5 stanowiskach pozorujących różne sytuacje wymagające udzielenia pierwszej pomocy.

Na stacjach oceniane było ratowanie życia, udzielanie pierwszej pomocy, wezwanie kwalifikowanych służb, umiejętność samodzielnego działania każdego zawodnika, praca zespołowa, współpraca z innymi osobami.

Na jednym ze stanowisk można było wykonać podstawowe badania (pomiar ciśnienia krwi, tętna, pomiar stężenia glukozy we krwi, BMI).

Rywalizacja zespołów pozwoliła młodzieży sprawdzić się w różnych sytuacjach, które mogą nas spotkać w życiu i wymagają od nas umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Opracowała Dorota Wiśniewska