MISTRZOSTWA PIERWSZEJ POMOCY PCK

    W dniu 25 kwietnia 2023r. w Iławie odbyły się Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. Rywalizowało 10 drużyn z terenu powiatu iławskiego. Naszą szkołę reprezentował zespół w składzie:

  1. Bartczak Weronika – 4Bgi
  2. Truszczyńska Dominika – 4B8
  3. Markowska Magdalena – 3G
  4. Szydłowska Wanesa – 1N
  5. Kalinowska Agnieszka – 1D

    Młodzież, rozwiązując test, musiała się wykazać wiedzą teoretyczną z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz międzynarodowego prawa humanitarnego i wiedzy o ruchu i działaniach prowadzonych przez PCK. Umiejętności praktyczne oceniane były przez sędziów na 5 stanowiskach pozorujących różne sytuacje wymagające udzielenia pierwszej pomocy (np. krwotok po skaleczeniu nożem, upadek ze schodów, porażenie prądem).

     Na stacjach oceniane było ratowanie życia, udzielanie pierwszej pomocy, wezwanie kwalifikowanych służb, umiejętność samodzielnego działania każdego zawodnika, praca zespołowa, współpraca z innymi osobami.

    W wyniku rywalizacji zespół reprezentujący naszą szkołę zajął pierwsze miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych. Zakwalifikował się więc do etapu okręgowego Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK w Olsztynie.

    Gratulacje dla naszych dziewczyn. Życzymy im również powodzenia podczas następnego etapu.