Eliminacje Okręgowe XLVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Dnia 14 kwietnia 2023r.  na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyły się Eliminacje Okręgowe XLVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.  

W eliminacjach wzięło udział 140 uczestników  z 30 szkół średnich, którzy startowali w następujących blokach tematycznych: Agrobiznes, Architektura krajobrazu, Mechanizacja rolnictwa, Leśnictwo, Produkcja roślinna, Produkcja zwierzęca, Weterynaria.

Zespół Szkół w Lubawie reprezentowało czterech uczniów z klasy IV Hgi Technikum Rolniczego: Jakub Lenckowski i Mateusz Truszczyński, którzy startowali w bloku produkcja roślinna oraz Daniel Dobiesz i Patryk Szulwic, którzy startowali w bloku produkcja zwierzęca. Najpierw  wszyscy uczestnicy rozwiązywali testy pisemne sprawdzające ich wiedzę z danego bloku tematycznego.  Test obejmował tematykę z danego bloku, a także pytania z ekonomiki, z zakresu ochrony środowiska i liczył łącznie 60 pytań. Następnie uczniowie musieli wykonać trzy zadania praktyczne związane z produkcją roślinną lub produkcją zwierzęcą.

Nasi uczniowie zajęli wysokie miejsca w bloku produkcja roślinna, Jakub Lenckowski miejsce czwarte, Mateusz Truszczyński miejsce piąte w eliminacjach okręgowych. Daniel Dobiesz i Patryk Szulwic zajęli miejsca w drugiej dziesiątce.

Opiekunem uczniów jest nauczyciel przedmiotów zawodowych Pani Małgorzata Ewertowska.

Bardzo serdecznie gratulujemy naszym uczniom.