Zespół Szkół w Lubawie z kompletem zwycięstw w konkursach ENERGA-OPERATOR S.A.

Zespół Szkół w Lubawie od wielu lat współpracuje z ENERGA-OPERATOR S.A. w ramach programu partnerskiego. Współpraca ta owocuje między innymi :

  • uzyskiwaniem przez szkołę znacznych środków finansowych, dzięki którym szkolne laboratoria zostają wyposażone w nowoczesny sprzęt wykorzystywany do kształcenia w zawodzie elektryk i technik elektryk,
  • uzyskiwaniem przez najzdolniejszych uczniów stypendiów naukowych,
  • możliwością odbywania przez uczniów miesięcznych praktyk zawodowych w oddziałach ENERGA – OPERATOR S.A.,
  • docelowo – umożliwianiem absolwentom szkoły podejmowania pracy w ENERGA – OPERATOR S.A.

W ramach działań aktywizujących oraz promocyjnych ENERGA-OPERATOR S.A. organizuje cykliczne konkursy pod tytułem „Energia do nauki klucz”, w których mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkół objętych patronatem.

Uczniowie Zespołu Szkół, zachęceni i zmotywowani sukcesami z ubiegłego roku, przystąpili do tegorocznej edycji konkursu, który organizowany był w dwóch kategoriach. Pierwsza przewidywała nagranie przez uczniów filmiku prezentującego w ciekawy i inspirujący sposób wykorzystanie w czasie zajęć sprzętu będącego na wyposażeniu laboratorium sfinansowanego przez ENERGA-OPERATOR S.A. Druga to pomysł na wykonanie stanowiska edukacyjnego (pomocy dydaktycznej) przeznaczonego dla uczniów klas 1–3 szkół podstawowych i związanego z działalnością ENERGA-OPERATOR S.A.

Jak się okazało, przygotowane przez uczniów Technikum Elektrycznego prace konkursowe zyskały uznanie jury, co skutkowało zajęciem pierwszych miejsc w obydwu kategoriach konkursowych. Dzięki wygranym do Zespołu Szkół trafi kolejne 50 000 zł na zakup dodatkowego wyposażenia edukacyjnego. Otrzymane środki zostaną zainwestowane w zakup nowoczesnych technologii, takich jak np.: modelowanie 3D, wydruk 3D, sterowniki PLC itp. Bez wątpienia pozwolą one elektrykom z lubawskiego Zespołu Szkół uzyskać profesjonalne i nowoczesne wykształcenie, które przełoży się również na kompetencje i większą atrakcyjność absolwentów na rynku pracy.

 

Poniżej link do artykułu na stronie ENERGA-OPERATOR S.A. informujący o wynikach konkursu.

LINK DO ARTYKUŁU