,,Zdrowie zaczyna się w głowie”

10 października obchodzony jest  Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. W Zespole Szkół w Lubawie nie ograniczyliśmy się tylko do tego dnia, w miesiącach październiku i listopadzie skupiliśmy się szczególnie na tej tematyce.

Poza godzinami wychowawczymi poświęconymi tej tematyce zespół specjalistów szkolnych zorganizował na terenie szkoły szereg  tematycznych  inicjatyw dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

W ramach działań odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „POROZMAWIAJMY O NASZYCH DZIECIACH”. To spotkanie zostało poświęcone zaburzeniom odżywiania oraz samookaleczeniom wśród młodych ludzi. Poprowadził je nasz szkolny psycholog – Marcin Milkowski.

DLA UCZNIÓW odbyło się szereg warsztatów  z zakresu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży :

Warsztat ,,Nie taki on straszny”, uczył budowania strategii odporności na stres. Prowadziły je panie z poradni psychologiczno – pedagogicznej z Iławy.

Warsztaty dotyczyły profilaktyki uzależnień, prowadziła je p. Anna Sikorska z MONAR-u z Olsztyna , która  poświęciła dużo uwagi sposobom radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi bez tzw. ,,wspomagaczy”.

W  ramach Warmińsko-Mazurskiego Tygodnia Kariery , którego w obecnym roku hasło przewodnie brzmi ,,Równowaga psychiczna we współczesnym świecie odbyły się  warsztaty na temat: ,,MOC JEST W NAS  – jak zadbać o swoje zdrowie psychiczne? Prowadziła je p. Anna Rzepka  Powiatowego Urzędu Pracy

 

Kolejne zajęcia prowadził psycholog p. Marcin Milkowski

W trakcie warsztatów dotyczących WPŁYWU UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH NA ZYCIE EMOCJONALNE  uczniowie mieli okazję zapoznania się z „pułapkami” prowadzącymi do rozwoju mechanizmu nałogowego regulowania uczuć. W trakcie warsztatów p:t „Czego szukamy, a co znajdujemy w substancjach psychoaktywnych” uczniowie pokrótce zapoznani zostali z konstruktywnymi sposobami radzenia sobie z emocjami.

Odbyło się  również spotkanie z P. Joanną Kwiatkowską z KPP w Iławie dotyczące Odpowiedzialności młodych ludzi za czyny karalne.

 Kwintesencją wszystkich podjętych działań był  dzień pod hasłem ,,W zdrowym ciele zdrowym duch, a ,, mottem przewodnim hasło ,,Zdrowie zaczyna się w głowie”  

Wszystkie podjęte przez nas działania mają promować ideę zadbania o sferę życia psychicznego w różnych jego aspektach. 

Zespół Specjalistów Szkolnych