Wizyta uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy

Dnia 16 grudnia 2022 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy odbyli pierwszą z dwóch zaplanowanych wizyt w murach naszej szkoły. Celem odwiedzin było zapoznanie uczniów ze strzelnicą szkolną oraz dostępną tam bronią pneumatyczną.

Uczniowie klas ósmych zostali przywitani przez Dyrektor szkoły Panią Annę Empel. Młodzież została bardzo miło zaskoczona i ugoszczona przez Panią Helenę Wyżlic i jej podopieczne, które przygotowały pyszny poczęstunek.

Pan Krzysztof Śmigielski poinstruował uczniów, jak celnie oddać strzały do tarczy. Następnie uczniowie trójkami uczestniczyli w  zajęciach ze strzelania. Każdy z nich oddał 15 strzałów. Młodzież była bardzo zadowolona, zdobyła nowe umiejętności. Począwszy od roku szkolnego 2024/2025 w ramach podstawy programowej edukacji dla bezpieczeństwa konieczna będzie realizacja zajęć strzelectwa.