Szkolenie techników elektryków w Nidzicy

Uczniowie Zespołu Szkół w Lubawie w dniach 29 listopada- 2 grudnia 2022 r. mieli okazję wziąć udział w szkoleniu zorganizowanym przez firmę Zakład Usługowo Handlowy Instalatorstwo i Artykuły Elektryczne Wiśniewski Nidzica Sp. z o.o. ul. Poznańska 258 05-850 Ożarów Mazowiecki z inicjatywy właściciela firmy Pana Wiktora Wiśniewskiego, za zgodą i w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół w Lubawie. Szkolenie było przeprowadzone w Ośrodku Szkoleniowym firmy przy ul Traugutta w Nidzicy. Sponsorem szkolenia była firma Lamel, a szkolenie prowadzone było przez Pana Jacka Sztukowskiego.

Głównym celem szkolenia było przedstawienie zawodu elektryk z punktu widzenia pracy na elektroenergetycznych sieciach przesyłowych w elektroenergetyce zawodowej przy liniach napowietrznych kablowych na różnych poziomach napięć. Zajęcia miały na celu zachęcenie uczniów do podjęcia pracy w zawodzie elektryka po zakończeniu szkoły, jak również do dalszego rozwoju i dokształcania się w zawodzie.

Pierwszym etapem zajęć były zajęcia teoretyczne, a następnie praktyczne na poligonie. Podczas zajęć teoretycznych prowadzący oprowadził uczniów po poligonie pokazując w jaki sposób można rozpoznać  typ rodzaj i rolę słupa w linii napowietrznej. Omówione zostały w sposób szczegółowy:

 • Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym,
 • BHP przy prowadzeniu robót budowlanych na wysokości, w wykopie czy w pasie drogowym,
 • Pomiary eksploatacyjne w sieciach elektroenergetycznych,
 • Technologie prac na sieci z szczególnym uwzględnieniem prac pod napięciem,
 • Wdrażanie nowych technologii prac jak np. ze śmigłowca na liniach WN (wysokich napięć)
 • Budowa linii napowietrznych,
 • Nowoczesne technologie wtłaczania kabli przez przepusty kablowe.

Na zajęciach praktycznych uczniowie wykonali:

 • Pomiary uziemień różnymi technikami,
 • Pomiary rezystancji izolacji kabla nN,
 • Badanie transformatora SN/nN,
 • Wyizolowanie stanowiska słupowego na linii SN oraz nN.

Dodatkowo można było zobaczyć nowoczesny sprzęt wykorzystywany przy budowie eksploatacji sieci elektroenergetycznych, jak wozy do diagnostyki kabli.

Szkolenie zakończone zostało egzaminem, a uczniowie otrzymali zaświadczenia ukończenia szkolenia.