Podstawowe usługi rynku pracy

Dnia 1 grudnia 2022r. odbyło się spotkanie uczniów ZS z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie – Panią Anną Rzepką.

Spotkanie miało na celu zapoznanie uczniów z  tematem ,,Podstawowych usług rynku pracy”. Pani Anna przedstawiła specyfikę swojej pracy oraz oferowanych usług przez PUP. Uczniowie  mogli  posłuchać o zasadach poszukiwania pracy, co to jest staż pracy i jakie są dofinansowania dla działalności gospodarczej. Poznali najnowsze statystyki o bezrobociu w powiecie iławskim oraz zawodach deficytowych na lokalnym rynku pracy.

Dziękujemy za spotkanie.