Reformacja w klasie II N

We wrześniu uczniowie  klasy 2 N  realizowali zagadnienia związane z twórcami reformacji. Bazując na materiale źródłowym, pracując w grupach, gromadzili informacje dotyczące Marcina Lutra, Jana Kalwina i Henryka VIII. Praca wspólna miała poza zdobyciem wiedzy pokazać, jak ugryźć historię w ciekawy i zachęcający do odkrywania sposób.

Uczniowie po przygotowaniu plakatów zaprezentowali zgormadzoną wiedzę na forum klasy. Młodzież dowiedziała się dlaczego żony Henryk VIII traciły głowy nie z miłości a przez ścięcie, czym rożni się zbór kalwiński od świątyni katolickiej oraz kim była żona Marcina Lutra. Po lekcji każdy już wie kto dziś jest głową Kościoła w Wielkiej Brytanii.

Działania uczniów po raz kolejny pokazały, iż historia może być ciekawa i intrygująca.

Zachęcam do obejrzenia zdjęć dokumentujących jedynie skrawek pracy uczniów klasy 2 N.

Opracowała:

Katarzyna Granacka