ZWCAD w Zespole Szkół w Lubawie

Programy CAD stały się bardzo popularnym narzędziem pracy w branży elektrycznej, które wspierają konstruktorów w pracach projektowych i pozwalaj tworzyć projekty wraz z dokumentacją techniczną.

Dzięki nawiązaniu współpracy z firmą Usługi Informatyczne Szansa Sp. z o.o. otrzymaliśmy 10 licencji programu ZWCAD 2023 EDU.

Program wykorzystany zostanie do nauki tworzenia dokumentacji technicznej w zawodzie technik elektryk. Przy użyciu programu nasi uczniowie zapoznają się z pracą inżynierów elektryków oraz nabędą nowe umiejętności w zakresie obsługi komputera, tworzenia rysunków technicznych oraz kompletowania dokumentacji projektowej. Dzięki pozyskanym programom nasi absolwenci będą bardziej konkurencyjni na rynku pracy co ułatwi im rozpoczęcie pracy w zawodzie elektryk.  

Zdjęcia z zajęć przeprowadzanych z programem ZWCAD 2023 EDU przedstawimy wkrótce.

Przygotowała Komisja ds. Promocji Szkoły