Budowa stanowiska laboratoryjnego z robotem FANUC

Firma IKEA Industry Lubawa współpracuje z naszą Szkołą od dawna wspierając nas w wielu przedsięwzięciach oraz wyposażając nas w sprzęt, który wykorzystujemy do praktycznej nauki w zawodzie elektryk.

            W ostatnim czasie, dzięki nieodpłatnemu przekazaniu przez firmę IKEA Industry Lubawa robota FANUC, rozpoczęliśmy budowę stanowiska edukacyjnego, które umożliwi nam wejście na kolejny poziom nauczania naszej młodzieży w obszarze nowoczesnych systemów mechatronicznych i szybko rozwijającej się automatyki i robotyzacji. Przy użyciu modelu nasi uczniowie zapoznają się z pracą i programowaniem robotów,  oraz nabędą nowe umiejętności w zakresie bezpiecznej współpracy człowiek-robot. Taka inwestycja wpłynie na konkurencyjność i atrakcyjność kierunku elektryk, w którym co roku prowadzimy nabór w naszej szkole oraz przełoży się na naszych absolwentów, którzy dzięki nabytym kompetencjom będą atrakcyjniejsi na rynku pracy.

            Montażu robota oraz wyposażenia go w niezbędne elementy sterujące, ogrodzenie oraz systemy bezpieczeństwa podjęła się, również nieodpłatnie, zaprzyjaźniona ze szkołą firma IDSOL Sp. z o.o. z Lubawy.  

            Obydwu firmom bardzo dziękujemy za wsparcie.

            Kolejne zdjęcia oraz filmy z realizacji prac przedstawimy wkrótce.

Przygotowała Komisja ds. Promocji Szkoły