Eliminacje Okręgowe XLV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Dnia 8 kwietnia 2022r.  na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyły się Eliminacje Okręgowe XLV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.  

W eliminacjach wzięli udział uczniowie z 40 szkół średnich, którzy startowali w następujących blokach tematycznych: Agrobiznes, Architektura krajobrazu, Gastronomia, Mechanizacja rolnictwa, Leśnictwo, Produkcja roślinna, Produkcja zwierzęca, Technologia żywności, Weterynaria.

Uczestnicy biorący udział w olimpiadzie, powinni wykazać się nie tylko wiedzą z zakresu szkoły średniej, ale także wiedzą poszerzoną o nowości w danej dziedzinie, publikowane w czasopismach branżowych.

Zespół Szkół w Lubawie reprezentowało dwóch uczniów z Technikum Rolniczego: Bartosz Uzarski z klasy IV H i Jakub Lenckowski z klasy III Hgi, którzy startowali w bloku produkcja roślinna. Najpierw  wszyscy uczestnicy rozwiązywali testy pisemne sprawdzające ich wiedzę z danego bloku tematycznego.  Test pisemny obejmował tematykę z danego bloku, a także pytania z ekonomiki, z zakresu ochrony środowiska i liczył łącznie 60 pytań. Następnie uczniowie musieli wykonać trzy zadania praktyczne związane z produkcją roślinną.  Po zakończeniu eliminacji pisemnych i praktycznych uczestnicy wrócili do domów.

W dniu 12 kwietnia Przewodniczący Komitetu Okręgowego XLV Olimpiady przekazał informację, iż Bartosz Uzarski zajął pierwsze miejsce, a Jakub Lenckowski siódme miejsce w eliminacjach okręgowych. Bartosz zakwalifikował się do eliminacji centralnych  z bloku produkcja roślinna, które odbędą się w dniach 27-28 maja 2022r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Bartosz otrzyma nagrodę rzeczową  Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Opiekunem uczniów jest nauczyciel przedmiotów zawodowych Pani Małgorzata Ewertowska.

Bardzo serdecznie gratulujemy naszym uczniom, a Bartoszowi życzymy powodzenia w centralnym etapie olimpiady.