TEOFIL RZEPNIKOWSKI – KONFERENCJA NAUKOWA W STULECIE ŚMIERCI

W dniu 8 kwietnia, czyli równo 100 lat i 2 miesiące od śmierci Teofila Rzepnikowskiego, w Zespole Szkół w Lubawie odbyła się konferencja naukowa poświęcona temu znamienitemu mieszkańcowi naszego miasta z przełomu XIX/XX stulecia. Zdecydowaną większość publiczności stanowili uczniowie naszego Liceum Ogólnokształcącego, ale obok nich zasiedli w auli także uczniowie starszych klas Szkoły Podstawowej im. Kardynała S. Wyszyńskiego z pobliskiej Sampławy, którzy wcześniej mieli okazję zwiedzić obiekt przy ul. Gdańskiej 25.

Główną częścią konferencji były wystąpienia naukowców z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pochodzący z Lubawy dr Krzysztof Łożyński przedstawił środowisko rodzinne i społeczną działalność doktora Teofila. Choć Rzepnikowski urodził się koło Wąbrzeźna, to zdecydowaną część życia związał z Lubawą, do której trafił już wiosną 1868 r. i pozostał do śmierci w dniu 8 lutego 1922 r.

Prof. dr hab. Grzegorz Jasiński skupił się w swojej prelekcji na związkach Teofila Rzepnikowskiego z działaczami ruchu polskiego na pobliskiej Warmii i Mazurach w trudnych latach ucisku germanizacyjnego i żmudnej walki o zachowanie polskości pośród niemieckiego żywiołu.

Ostatnim prelegentem był długoletni mieszkaniec Lubawy prof. dr hab. Roman Jurkowski. Choć jego zainteresowania naukowe dotyczą tzw. Ziem Zabranych, to chętnie podjął się przedstawienia dramatycznych okoliczności śmierci doktora Rzepnikowskiego, które odzwierciedlone zostały w ówczesnych relacjach prasowych na łamach „Gazety Olsztyńskiej”, „Pielgrzyma”, czy wreszcie miejscowego czasopisma „Drwęca”.

Podobnie, jak w ubiegły piątek, składamy jeszcze raz podziękowania pani Magdalenie Waldan – Prezes Banku Spółdzielczego (główny sponsor), Dyrekcji Szkoły oraz kol. Annie Szczawińskiej za wsparcie.

Krzysztof Wiecierzycki

Bartłomiej Zalewski

(zdjęcia dzięki uprzejmości M. Żuchowskiego)