ROZKŁAD SAL EGZAMINACYJNYCH NA EGZAMIN  MATURALNY MAJ 2022

ROZKŁAD SAL EGZAMINACYJNYCH NA EGZAMIN MATURALNY MAJ 2022

Data / przedmiot/

godzina

nr salinr salinr salinr sali
przypisani zdającyprzypisani zdającyprzypisani zdającyprzypisani zdający

4 maja

Polski PP

godz.9.00

1-nowa sala gimnastyczna2 –mała sala gimnastycznaGP6 
3A, 3N, 4B, 4H, 4D3G, absolwenci z lat poprzednich oraz skierowani przez OKEabsolwenci z dostosowaniami

5 maja

Matematyka PP

godz.9.00

1- nowa sala gimnastyczna2 –mała sala gimnastyczna3-Aula II piętroGP6
3A, 3N, 4B, 4H, 4D3Gabsolwenci z lat poprzednich oraz skierowani przez OKEabsolwenci z dostosowaniami

6 maja

Angielski PP godz.9.00

1- nowa sala gimnastyczna2 –mała sala gimnastyczna3-Aula II piętroGP6
3A, 3N, 4H, 4D3G oraz absolwenci z lat poprzednich4 B oraz skierowani przez OKEabsolwenci z dostosowaniami

9 maja

Angielski PR godz.9.00

1- nowa sala gimnastycznaG300  
wszyscy poza absolwentami z dostosowaniamiabsolwenci z dostosowaniami

10 maja

Polski PR godz.9.00

1- nowa sala gimnastycznaG300  
wszyscy poza absolwentami z dostosowaniamiabsolwenci z dostosowaniami

10 maja

Francuski PR godz.14.00

 G300  
absolwent z dostosowaniami

11 maja

Matematyka PR

godz.9.00

1- nowa sala gimnastycznaG300  
wszyscy poza absolwentami z dostosowaniamiabsolwent z dostosowaniami

12 maja

Biologia PR godz.9.00

1- nowa sala gimnastycznaG300  
wszyscy poza absolwentami z dostosowaniamiabsolwent z dostosowaniami

12 maja

Rosyjski PR godz.14.00

 G300  
absolwent z dostosowaniami

13 maja

WOS PR godz.9.00

1- nowa sala gimnastyczna   
wszyscy zgłoszeni

16 maja

Chemia PR godz.9.00

1- nowa sala gimnastycznaG300  
wszyscy poza absolwentami z dostosowaniamiabsolwent z dostosowaniami

17 maja

Historia PR godz.9.00

1- nowa sala gimnastyczna   
wszyscy zgłoszeni

18 maja

Geografia PR godz.9.00

1- nowa sala gimnastycznaG300  
wszyscy poza absolwentami z dostosowaniamiabsolwenci z dostosowaniami

19 maja

Fizyka PR godz.9.00

1- nowa sala gimnastycznaG300  
wszyscy poza absolwentami z dostosowaniamiabsolwent z dostosowaniami  

19 maja

Historia sztuki PR godz.14.00

 G300  
absolwenci zgłoszeni

 

W dniach 4, 5 i 6 maja wpuszczanie zdających na salę egzaminacyjną rozpocznie się o godz. 8:10. W pozostałych dniach 5 min. później. Na wejściu Maturzysta zobowiązany jest okazać się dowodem osobistym. Na salę wolno wnieść TYLKO przybory zgodne z Komunikatem Dyrektora CKE ( patrz zakładka na stronie ZS Lubawa : matura lud strona OKE ŁOMŻA) oraz małą butelkę wody mineralnej.

 

OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ WNOSZENIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH.

Przy ławce, czy też na poręczy krzesła zdający nie ma wierzchnich okryć ani torebek.