Mieszko i Bolesław

W kwietniu na lekcjach historii, pod kierunkiem Pani Katarzyny Granackiej, uczniowie klasy 1 D technikum logistycznego rozszerzali posiadaną wiedzą dotyczącą początków istnienia Polski. Młodzież powróciła do dziejów naszego kraju za czasów Mieszka I i jego syna Bolesława Chrobrego – pierwszego polskiego króla. Zwieńczeniem zajęć była twórcza praca uczniów, którzy wcielili się w rolę poetów i pisarzy. Efektami ich pracy były wiersze poruszające omawianą tematykę. Młodzież z klasy 1 D pokazuje, że poza zgłębianiem wiedzy dotyczącej logistyki potrafią układać całkiem nienudne wierszyki.