Wyniki matur

We wtorek 11 sierpnia 2020 odbędzie się wydawanie zaświadczeń OKE z wynikami egzaminu maturalnego wg porządku, który przedstawią wychowawcy klas.

Absolwenci z lat poprzednich odbierają zaświadczenia w auli w budynku przy ul. Gdańskiej w godz. 10:00 – 14:00 – wejście od strony boiska.

Wydawanie odbywa się z zachowaniem obostrzeń sanitarnych czyli maseczka, obowiązkowa dezynfekcja rak na wejściu i własny długopis.