Spotkanie z Policjantami

Dnia 03.06.2019 ( poniedziałek) w Internacie Zespołu Szkół w Lubawie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Policji.

Spotkanie miało na celu zapoznanie wychowanków z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w czasie wakacji.

Tematyka spotkania :

1.    Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym (jestem uczestnikiem ruchu drogowego jako pieszy, kierowca samochodu, rowerzysta itp.).

2.    Zasady bezpieczeństwa w sieci – cyberprzemoc.

3.    Zasady bezpieczeństwa na akwenach wodnych.

4.    Zasady bezpieczeństwa podczas wyjazdów zagranicznych.

5.    Zagrożenia wynikające z używania środków psychoaktywnych i dopalaczy.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze a młodzież uzyskała wiele cennych informacji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku.